Nadal nie wiadomo, co z budową kościoła na osiedlu Nad Rudzianką. Uchwała zdjęta z porządku obrad

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta radni nie zajmowali się projektem uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia Kościołowi działki w rejonie ulic Gwarnej i Romantycznej. Stało się tak na wniosek prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, który tłumaczył tę decyzję względami proceduralnymi. 

Na dzisiejszą sesję Rady Miasta stawili się zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy budowy kościoła na osiedlu Nad Rudzianką (byłaby to piąta świątynia w tym rejonie). Do dyskusji jednak nie doszło, bo niespodziewanie prezydent Szczecina Piotr Krzystek złożył wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad. Najprawdopodobniej miasto chce uniknąć jakichkolwiek wątpliwości prawnych, a te pojawiły się w związku z faktem, że nie został podany do wiadomości publicznej wykaz z nieruchomością przeznaczoną do wydzierżawienia.

Prezydent mówił, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem, bo do bezprzetargowego wydzierżawienia działki wystarczy zgoda Komisji Budownictwa (została już wydana), ale ze „względów ostrożnościowych” zdecydowano się na wywieszenie wykazu na 21 dni.

Jest jeszcze jedna ważna kwestia, która wymaga uregulowania prawnego. Piotr Krzystek wyjaśniał, że są dwa wykluczające się stanowiska Komisji Budownictwa. Jedno zakłada oddanie tego terenu pod rekreację i zmianę planu zagospodarowania przestrzennego (według obecnie obowiązującego działka jest zarezerwowana pod obiekt sakralny), a drugie wyraża zgodę na wydzierżawienie nieruchomości pod budowę kościoła.

Prezydent Szczecina chce uzyskać zgodę Rady Miasta, aby uniknąć ewentualnego podważenia uchwały. Niektórzy prawnicy (m.in. Igor Podeszwik z inicjatywy Nowy Szczecin), powołując się na wyroki sądów, wskazują, że w przypadku bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, prezydent każdorazowo musi pytać o zgodę Rady Miasta.

Wszystko wskazuje na to, że sprawa wróci na kolejnej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 25 lutego br.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl