Ministerstwo Rolnictwa przejmie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Zdrojach. Porozumienie podpisane

Dziś w Warszawie zostało podpisane porozumienie, które stanowi ważny krok na drodze do przekazania Centrum Edukacji Ogrodniczej w Zdrojach Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokument w sprawie przejęcia szczecińskiej placówki przez Resort podpisali dziś zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Zgodnie z zapisami porozumienia, Centrum Edukacji Ogrodniczej w Zdrojach zostanie przejęte przez Ministerstwo 1 stycznia 2021 r., pod warunkiem zagwarantowania w ustawie budżetowej na 2021 rok środków na finansowanie przejmowanych przez Resort szkół. Działalność jednostek wchodzących w skład szczecińskiej szkoły ma być bowiem w całości finansowana ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przypomnijmy, że zamieszanie wokół Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie zaczęło się od ogłoszenia przez szczeciński magistrat w styczniu ubiegłego roku planów przekształcenia placówki w Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Ogrodniczej, w wyniku połączenia z Zespołem Szkół nr 2. Przeciwko tej decyzji mocno protestowali m.in. uczniowie szkoły i ich rodzice. Budząca kontrowersje uchwała została przyjęta 26 lutego 2019 r., ale równolegle Rada Miasta wyraziła zgodę na wznowienie rozmów z 2016 roku z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania pod opiekę resortu szkół i placówek wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej. W swoim liście z 27 lutego ubiegłego roku minister zapewnił Gminę, że jest zainteresowany przejęciem zespołu szkół w Zdrojach. Postawił jednak dwa warunki: przyjęcie uchwały Rady Miasta w tej sprawie i wyrażenie zgody przez magistrat na bezpłatne przekazanie mienia na rzecz Skarbu Państwa w formie umowy darowizny. Oba warunki zostały spełnione podczas sesji Rady Miasta Szczecin, która odbyła się 22 października 2019 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl