Konkurs na pomnik Floriana Krygiera rozwiązany!

Uwielbiany przez kibiców Dumy Pomorza Florian Krygier, będzie siedział na stadionowej trybunie. Właśnie taką formę będzie miała instalacja artystyczna poświęcona twórcy Morskiego Klubu Sportowego Pogoń Szczecin.

Projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

O powstaniu pomnika Floriana Krygiera zdecydowali mieszkańcy w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W ósmej edycji SBO 11 507 osób było za tym, żeby instalacja artystyczna upamiętniająca tak ważną dla szczecińskich kibiców piłkarskich postać, stanęła na nowo wybudowanym Stadionie Miejskim. Ostateczny kształt pomnika został wybrany w przeprowadzonym przez Miasto konkursie realizatorskim.

Autorem najlepszej pracy w ocenie jury jest Maciej Jagodziński ze Studia Rzeźby Jagenmeer.

Jak będzie wyglądał pomnik?

Zwycięska kompozycja prezentuje Floriana Krygiera siedzącego na trybunie stadionowej. Mężczyzna prawą rękę opiera na udzie, a w lewej trzyma piłkę futbolową. W pracy nie zabrakło również charakterystycznych dla niego elementów, czyli: kapelusza, szalika kibica Pogoni oraz motta trenerskiego.

Lidia Rogaś – zastępca prezydenta Miasta Szczecin, stwierdziła, że: Zwycięski projekt to piękne uhonorowanie tak ważnej postaci dla szczecińskich kibiców piłki nożnej. Myślę, że to bardzo ciekawa inicjatywa, która doskonale wpisze się w nowy stadion miejski.

Zgodnie z zaleceniami Sądu Konkursowego, przed wykonaniem pomnika konieczne będą zmiany. Należy wykonać: likwidację balustrady, wydłużenie trybuny oraz zmianę lokalizacji kapelusza.

Informacje o konkursie

Przedmiotem konkursu było wykonanie i zaprezentowanie, przeznaczonego do realizacji projektu pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera na terenie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera przy ul. Twardowskiego w Szczecinie.

Maksymalny planowany łączny koszt wszystkich prac i czynności związanych z wykonaniem pomnika na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej, nie może przekroczyć 350 000,00 PLN brutto.

Kryteria konkursowe

Przy ocenie zgłoszonych prac były uwzględniane takie elementy jak:

1) FORMA (walory estetyczno – artystyczne formy pomnika tj. oryginalność artystyczna koncepcji rzeźbiarskiej, estetyka przyjętych rozwiązań projektowych i kompozycyjnych);

2) IDEA (spełnienie założeń ideowych konkursu);

3) TRWAŁOŚĆ (trwałość założonych rozwiązań technicznych i materiałowych);

4) KOSZT (ekonomika rozwiązań realizacyjnych w tym kosztów realizacji inwestycji).

Skład jury

Wyboru najlepszego projektu dokonał sąd konkursowy w następującym składzie:

1) dr hab. Małgorzata Kopczyńska – Akademia Sztuki w Szczecinie (przewodnicząca Sądu konkursowego);

2) dr inż. arch. Maciej Płotkowiak – Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie (Zastępca Przewodniczącej Sądu konkursowego);

3) dr hab. Monika Szpener, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  w Szczecinie (Sędzia Referent);

4) mgr Joanna Leszczyńska – Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin;

5) artysta rzeźbiarz Stanisław Biżek – Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Szczeciński;

6) mgr inż. arch. Elżbieta Głowacka – Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin.

Do udziału w konkursie dopuszczonych zostało łącznie 5 uczestników, po czym do Urzędu trafiły 4 prace. Ostatecznie ocenie zostały poddane 2 zgłoszenia (2 pozostałe nie spełniły wymogów formalnych określonych w regulaminie).

Rozstrzygnięcie konkursu

I NAGRODA – 12 000,00 zł brutto  oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – praca nr 3.

Autor pracy: Studio Rzeźby Maciej Jagodziński – Jagenmeer

II NAGRODA – 6 000,00 zł brutto – praca nr 4.

Autorzy pracy: Michał Szczepanik wspólnie z Andrzejem Szczepańcem

Florian Krygier
Fot. UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl