Czy nowa szkoła na Warszewie będzie gotowa na rok szkolny 2022/23?

Plac budowy przy ulicy Kredowej stoi pusty. Mijają miesiące a wciąż nikt nie zna odpowiedzi na pytanie, kiedy nowa szkoła będzie gotowa. Dzieci z prężnie rozbudowywanego Warszewa albo uczęszczają do „przeładowanej” placówki przy Złotowskiej, albo dojeżdżają do szkół w innych dzielnicach miasta. W tej sprawie swoją interpelację złożył radny, Łukasz Kadłubowski.

Przypomnijmy, budowa szkoły podstawowej przy ulicy Kredowej jest konieczna ze względu na szybki rozwój osiedla. W placówce przy ulicy Złotowskiej dzieci chodzą na dwie zmiany, a starsze klasy dojeżdżają do drugiego budynku na Wojciechowskiego. Szkołę dotychczas budowano w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, a termin zakończenia inwestycji planowano na rok 2020. Już w trakcie realizacji było wiadomo, że termin oddania do użytku opóźni się przynajmniej o rok.

nowa szkoła na Warszewie
Wizualizacja UM Szczecin

W sierpniu 2020 roku Miasto odstąpiło od umowy z firmą Polaqua, która była wykonawcą. Stwierdzono rażące niedociągnięcia ze strony firmy oraz uznano, że przyjęta formuła „zaprojektuj i wybuduj” nie zdała egzaminu. Ogłoszono zatem przetarg na nowego wykonawcę. Obecnie firma GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. z Poznania realizuje aktualizację projektu budowlanego.

Interpelacja radnego

W związku z tym, że termin ukończenia szkoły stoi pod znakiem zapytania swoją interpelację w tej sprawie wystosował radny, Łukasz Kadłubowski. Przeczytać w niej możemy:

Aktualizacja projektu to jeden z etapów w działaniach Miasta na drodze do zakończenia inwestycji. Po przygotowaniu projektu, ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane. Proszę o informację czy biorąc pod uwagę przedstawione przez wykonawcę opracowanie dla etapu I oraz dalszy harmonogram prac możliwe będzie uruchomienie naboru we wrześniu 2022 r. Ponadto, proszę o przedstawienie najważniejszych informacji związanych z tym etapem prac projektowych.

Temat ten budzi sporo emocji wśród mieszkańców Warszewa, którzy z uwagą śledzą wszelkie doniesienia dotyczące realizacji inwestycji. Jaka będzie odpowiedź magistratu w tej sprawie? Czy istnieje szansa na to, że dzieci w roku szkolnym 2022/23 pójdą do nowej placówki? Będziemy Państwa informować na bieżąco.

Pełna treść interpelacji TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl