12,6 mln zł kary dla wykonawcy szkoły na Warszewie? Miasto odstępuje od umowy

Urząd Miasta Szczecin poinformował o odstąpieniu od umowy z firmą Polaqua, która była wykonawcą szkoły podstawowej na Warszewie. Naliczone zostały również kary umowne w wysokości blisko 12,6 mln zł. W planach jest ogłoszenie nowego przetargu, który umożliwi dokończenie prac do września przyszłego roku.

Budowa szkoły przy ul. Kredowej w Szczecinie to jedna z największych inwestycji oświatowych w mieście (jej koszt to 59 mln zł). Realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” placówka dla tysiąca uczniów miała być gotowa we wrześniu tego roku, ale na pewno nie będzie.

W ocenie miasta, stan zaawansowania prac na poziomie ok. 40%, niezadowalający bieżący postęp robót budowlanych, a także zła organizacja pracy na placu budowy (m.in. niewystarczająca ilość pracowników budowlanych, brak zgłaszania podwykonawców, wniosków materiałowych, problemy z dokumentacja projektową), uniemożliwiają wykonanie inwestycji w terminie wynikającym z umowy – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Po szczegółowej analizie sytuacji na placu budowy oraz po rekomendacjach ze strony inżyniera kontraktu, podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Naliczone zostały kary umowne w wysokości 10% wartości całego kontraktu (5,88 mln zł) oraz kary z tytułu nienależytego wykonania obowiązków (6,68 mln zł). Miasto ma też zabezpieczone 5,94 mln zł z tytułu gwarancji bankowej.

Co dalej ze szkołą?

Miasto zapowiada, że następnym krokiem będzie zabezpieczenie placu budowy, sporządzenie szczegółowej ekspertyzy z wykonanych do tej pory robót budowlanych oraz zweryfikowanie dokumentacji projektowej. Szkoła jest obecnie w stanie surowym z zamontowanymi oknami, więc trzeba wykonać jeszcze zadaszenie nad aulą oraz salą sportową, a także prace wykończeniowe i te związane z zagospodarowaniem terenu.

Przetarg na nowego wykonawcę robót budowlanych ma zostać ogłoszony do końca tego roku. Dzięki temu szkoła ma być gotowa na przyjęcie uczniów we wrześniu 2021 roku.

O inwestycji

W ramach inwestycji powstanie trzypiętrowy budynek szkolny dla tysiąca uczniów. Znajdą się w nim 44 sale lekcyjne, świetlica, aula, stołówka, biblioteka z czytelnią, a także szatnie w systemie indywidualnych, zamykanych szafek dla każdego ucznia. Przewidziano także halę sportową z dodatkową salą do gimnastyki korekcyjnej lub innych zajęć ruchowych z zapleczem sanitarnym, magazynem sprzętu, zapleczem dla nauczycieli oraz z widownią na 200 osób. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W części zewnętrznej zaplanowano strefę sportu i rekreacji, w której znajdą się boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, mini piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis, badminton), plac zabaw, siłownia oraz stoły do ping-ponga.

Warta 59 mln zł inwestycja miała być gotowa we wrześniu 2020 roku, ale otwarcie szkoły nastąpi najprawdopodobniej o rok później.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl