Pierwszy z trzech etapów Konkursu E(x)plory 2022 odbędzie się 23 listopada 2021 w XVI Liceum OgólnokształcącymSzczecinie. Konkurs E(x)plory umożliwia szkolnym pasjonatom nauki i technologii zaprezentować swoje projekty badawcze oraz skonfrontować je z ekspertami. To także okazja by zdobyć doświadczenie w prezentowaniu swoich badań. Wybrane przez jury projekty przejdą do regionalnego etapu konkursu E(x)plory 2022.

Szkolne Festiwale Naukowe E(x)plory do wydarzenia organizowane od 2017 roku przez szkoły w całej Polsce we współpracy z Programem E(x)plory.

Oparte są na metodologii i regulaminie Konkursu E(x)plory. Ich celem jest zachęcenie młodzieży do tworzenia oraz rozwijania projektów naukowych i wynalazków.

W ramach festiwalu odbywa się̨ szkolny etap Konkursu E(x)plory, gdzie uczniowie danej szkoły prezentują̨ własne projekty badawcze i wynalazki oraz odbywają̨ się̨ wykłady i warsztaty.

Podczas festiwali wyłaniane są̨ szkolne talenty, a najlepsze projekty zostaną̨ zaprezentowane na regionalnym etapie Konkursu E(x)plory.

Jak zorganizować Szkolny Festiwal E(x)plory? – poradnik

W tegorocznej edycji, zaplanowanych jest aż 16 nowych wydarzeń!

Grant na Festiwal E(x)plory

Oprócz wsparcia merytorycznego od organizatorów Programu E(x)plory – Fundacji Zaawansowanych Technologii – szkoły otrzymały też wsparcie finansowe na pokrycie kosztów organizacji w ramach programu Grant na Festiwal E(x)plory.

„Uczestnicy Szkolnego Festiwalu Explory zdobywają doświadczenie w tworzeniu własnych projektów badawczych i wynalazków. Podczas wydarzenia uczą się metody pracy projektowej oraz prezentowania własnych pomysłów przed jury. Mają również wyjątkową możliwość skonfrontowania ich z ekspertami – co daje wiedzę o tym, jak można dalej rozwijać́ projekt. Tak rodzą się młode talenty. Cieszymy się, że w tym roku odbędzie się 16 Szkolnych Festiwali Explory!” – mówi Joanna Gogolińska, dyrektorka Fundacji Zaawansowanych Technologii.

Więcej o Szkolnych Festiwalach E(x)plory na http://www.explory.pl/

Partnerem wydarzenie jest Województwo Zachodniopomorskie.

Portal Infoludek.pl jest patronem medialnym Wydarzenia.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl