Grant do wzięcia przez każdą szkołę. Wystarczy wystartować z Naukowym Festiwalem Explory.

Fundacja Zaawansowanych Technologii zaprasza szkoły z całej Polski do zorganizowania w swojej placówce Szkolnego Festiwalu Naukowego Explory. Oprócz wsparcia merytorycznego i promocyjnego, placówki oświatowe mogą aplikować o grant na pokrycie kosztów realizacji wydarzenia. Jak wygląda Szkolny Festiwal Explory i kto może wziąć w nim udział?

Explory tworzy społeczność innowatorów, naukowców i innowacyjnego biznesu, dając im przestrzeń dla rozwoju pomysłów i projektów. Celem Programu Explory jest wyszukiwanie młodych talentów i wspieranie ich rozwoju aby pomóc im odnaleźć się w świecie nauki i biznesu. Działa w oparciu o programy stażowe, mentorskie i grantowe. Talentów dostarcza mu także organizacja Festiwali Explory w szkołach. Organizatorem Programu Expolory jest Fundacja Zaawansowanych Technologii.

Czym są Szkolne Festiwale Naukowe E(x)plory?

Szkolne Festiwale Naukowe Explory to wydarzenia organizowane od 2017 roku przez szkoły w całej Polsce we współpracy z Programem E(x)plory. Ich celem jest zachęcenie młodzieży do tworzenia oraz rozwijania projektów naukowych i wynalazków. W ramach festiwalu odbywa się szkolny etap Konkursu E(x)plory, gdzie uczniowie danej szkoły prezentują własne projekty badawcze i wynalazki oraz odbywają się wykłady i warsztaty. Podczas festiwali wyłaniane są szkolne talenty, a najlepsze projekty zostaną zaprezentowane na regionalnym etapie Konkursu E(x)plory. Do tej pory odbyło się 14 edycji wydarzenia.

Szkolny Festiwal E(x)plory 2021

W tym roku oprócz wsparcia merytorycznego – instrukcji krok po kroku jak zorganizować i przeprowadzić Szkolny Festiwal – można starać się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów organizacji podstawowego etapu Konkursu Explory. Zainteresowane wsparciem szkoły mogą przesyłać zgłoszenie przez oficjalną stronę Programu E(x)plory. Składanie wniosków jest możliwe do 30 kwietnia br.

Jak zorganizować Szkolny Festiwal E(x)plory?

W festiwalu mogą wziąć udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, zarówno publiczne jak i niepubliczne. W ramach konkursu:

  • szkoła powinna zebrać i zaprezentować min. 10 projektów badawczo-wynalazczych przygotowanych przez uczniów (można zaprosić do współpracy inne szkoły i zorganizować międzyszkolny festiwal);
  • należy upewnić się, że projekty spełniają regulamin Konkursu Naukowego Explory;
  • szkoła zapewnia bezstronne grono jury (jurorami nie mogą być opiekunowie naukowi, których podopieczni biorą udział w konkursie oraz rodzice uczestników);
  • wydarzenie musi zostać przeprowadzone do 22 grudnia 2021.

Szkoły, które przejdą etap rekrutacji zostaną odpowiednio przeszkolone. Organizatorzy zapewniają wsparcie dla nauczycieli poświęcone pracy z uczniami nad projektami badawczymi a zakwalifikowanym do regionalnego etapu konkursu uczniom udział w warsztatach nt. prezentacji projektu badawczego, jak dobrze wypaść przed Jury i zwalczyć swój stres.

Dlaczego warto wziąć udział w Szkolnym Festiwalu E(x)plory?

Uczestnicy Szkolnego Festiwalu E(x)plory zdobywają doświadczenie w tworzeniu własnych projektów badawczych i wynalazków. Podczas wydarzenia uczą się metody pracy projektowej oraz prezentowania własnych pomysłów przed jury. Mają również wyjątkową możliwość skonfrontowania ich z ekspertami – co daje wiedzę o tym, jak można dalej rozwijać projekt. Tak rodzą się młode talenty. Zgłoście swoją szkołę do programu i dołączcie do rodziny Explory! – mówi Joanna Gogolińska, dyrektorka Fundacji Zaawansowanych Technologii.

 Więcej o Programie Explory na jego oficjalnej stronie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl