Profesorowie PUM z nagrodami Ministra Zdrowia

Senat PUM zawnioskował w sprawie przyznania czterem przedstawicielom uczelni nagród ministerialnych, które to wnioski Minister Zdrowia pozytywnie zaopiniował. Nagrody wręczył Wiceminister Zdrowia Piotr Bromber, w obecności Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego oraz Posła na Sejm Czesława Hoca.

W gronie laureatów znaleźli się:

Profesor Barbara Dołęgowska – za zaangażowanie w sześciu projektach badawczych i naukowych, których była kierownikiem. Jej dorobek to 204 prace pełno tekstowe. Jest, między innymi, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, a także Przewodniczącą Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Profesor Elżbieta Grochans – specjalizuje się w badaniach naukowych oraz działalności dydaktycznej związanej głównie z kierunkiem pielęgniarstwo i położnictwo. Jest kierownikiem Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa oraz Prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu. Pełniąc funkcję kierownika Centrum Symulacji Medycznej PUM, udoskonala proces kształcenia z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania.

Docent Karolina Skonieczna-Żydecka – rozwija dyscyplinę nauki o zdrowiu w aspekcie czynników regulujących działanie osi mózgowo-jelitowej. W swoich badaniach wykazała, że zakłócenia osi mózgowo-jelitowej mają istotne znaczenie w patogenezie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego i schorzeń neuropsychiatrycznych. Aktualnie działania naukowe ogniskują się na ocenie wpływu stresu wywołanego obecnością pandemii SARS CoV-2 na zdrowie psychiczne oraz fizyczne.

Profesor Bogusław Machaliński – rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, oprócz aktywności zawodowej w roli lekarza, naukowca i nauczyciela, pełni również funkcję zarządczą. Dzięki swojej działalności w tym zakresie skutecznie wpłynął na podniesienie efektywności naukowej oraz jakości zaplecza dydaktycznego uczelni. Skoncentrował się także na procesie udoskonalania infrastruktury szpitali klinicznych, a także polepszeniu wyników finansowych uczelni. Działania te wymiernie poskutkowały, m.in.  podniesieniem pozycji PUM w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych oraz rankingach zdawalności egzaminów lekarskich.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl