Dr hab. inż. Przemysław Korytkowski laureatem programu „Nauka dla Społeczeństwa II”

08:42
Przemysław Korytkowsk
Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT

Dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT wraz z zespołem, stworzy innowacyjny system informatyczny do analizy polskiej literatury naukowej! Projekt wykorzystuje sztuczną inteligencję i przetwarzanie języka naturalnego do automatycznej ekstrakcji cytowań z tekstów naukowych w języku polskim. To wzbogaci zasoby bibliograficzne i wypromuje osiągnięcia krajowych badaczy! 

Projekt zatytułowany „System informatyczny do analizy bibliografii polskich tekstów naukowych” opracowany przez doświadczonego badacza, dra hab. inż. Przemysława Korytkowskiego, prof. ZUT, został doceniony w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II” i otrzymał  dofinansowanie w wysokości 1 735 800,00 złotych.

Program „Nauka dla Społeczeństwa II”

Program „Nauka dla Społeczeństwa II” skupia się na wsparciu finansowym projektów badawczych w czterech głównych obszarach: „Doskonałość naukowa,” „Nauka dla innowacyjności,” „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość,” oraz „Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa.” Drugie rozstrzygnięcie I edycji konkursu przyniosło także wsparcie finansowe dla kolejnych 107 projektów, które mają na celu upowszechnianie wiedzy naukowej.

Program koncentruje się na wspieraniu projektów, które mają na celu budowanie współpracy między podmiotami i jednostkami z obszaru społeczno-gospodarczego. Projekty te skupiają się na opracowywaniu oraz implementacji rozwiązań, które służą społecznościom lokalnym i regionalnym, a także tworzeniu modeli teoretycznych obejmujących obszary społeczne.

Projekt „System informatyczny do analizy bibliografii polskich tekstów naukowych”

W ramach realizacji przedstawionego projektu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie we współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym planuje stworzenie systemu informatycznego oraz algorytmów, wykorzystujących metody sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz przetwarzania języka naturalnego. Celem projektu jest automatyczna ekstrakcja cytowań z przypisów dolnych z polskojęzycznych tekstów naukowych. Wytworzony w ramach tego projektu system informatyczny będzie dostępny dla środowiska akademickiego i wydawniczego na zasadach otwartej licencji. Ostatecznym efektem wykorzystania tego narzędzia będzie zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy, poprzez wzbogacenie zasobów bibliograficznych o metadane polskich publikacji.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl