Zakończyła się modernizacja dróg na osiedlu Kijewo [zdjęcia]

Na osiedlu Kijewo pojawił się łącznik ul. Orlej z ul. Rysią. Wcześniej wyremontowano również ulice Orlą i Pawią.

O zakończeniu modernizacji dróg w Kijewie poinformował dziś Urząd Miasta Szczecin.

Łącznik między ulicami Orlą i Rusią mieszkańcom poruszanie się w obrębie okolicznych osiedli. W ramach inwestycji wybudowano nową nawierzchnię z kostki betonowej, chodniki i miejsca postojowe. Zainstalowano też nowe oświetlenie, a także wybudowano nową kanalizację deszczową. Koszt wykonanych robót to 1 707 689,50 zł.

Fot. Urząd Miasta Szczecin

Wcześniej prace remontowe zostały przeprowadzone na ulicach Orlej i Pawiej. Inwestycja objęła wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej ulic oraz ciągów pieszo-jezdnych, przebudowę chodników i zjazdów do posesji, a także instalację nowego oświetlenia. Zmodernizowane zostały również pieszojezdnie ulic Skowronka i Puszczykowej. Inwestycja kosztowała 2 033 720,48 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl