30 mln zł na budowę i modernizacje oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej

Pomorze Zachodnie

11:45

Gminy na Pomorzu Zachodnim otrzymają 30 ml złotych na budowę nowych sieci kanalizacji sanitarnej oraz na modernizacje przestarzałych oczyszczalni i przystosowanie ich do wymogów unijnych.

Planowane inwestycje to efekt rozstrzygniętego w grudniu 2018 r. konkursu w działaniu 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Finansową pomoc otrzyma dziewięciu beneficjentów – Gmina Pełczyce, Gmina Chociwel, Gmina Warnice, Gmina Moryń, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (dwa projekty), Gmina Świdwin (dwa projekty) oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ze Świdwina. Unijne środki zostaną przeznaczone m.in. na przebudowę oczyszczalni ścieków w: Chociwlu, Pełczycach, Moryniu, Krosinie (gm. Świdwin). W miejscowości Barnim (gm. Warnice) zostanie wybudowana oczyszczalnia ścieków. Koszt tej inwestycji to ponad 5,2 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 3,6 mln zł. Ponadto dzięki eurofunduszom w wysokości ponad 2,4 mln zł kanalizacja sanitarna zostanie wybudowana w Węgorzynie w ulicach: Runowska oraz Nowy Świat. Inwestycje z tego obszaru zaplanowano także w miejscowościach: Sośnica (gm. Wierzchowo), Bystrzyna, Dobrowola, Niemierzyno (gm. Świdwin).

Źródło:WZP