1,6 mln złotych na zabytki na Pomorzu Zachodnim w tym roku

Pomorze Zachodnie

11:00

Samorząd Województwa od lat przeznacza środki na ratowanie zachodniopomorskich zabytków. Marszałek województwa zaplanował w tym roku na ten cel 1,6 mln zł.

Zabytki to jedna z atrakcji Pomorza Zachodniego i część dziedzictwa kulturowego tych ziem. Często są to obiekty skrywające się w najmniejszych miejscowościach, prawdziwe perełki dla miłośników historii i architektury. Środki, które kierujemy na ich ratowanie pozwalają na przeprowadzenie prac zabezpieczających lub przygotowanie dokumentacji – komentuje marszałek Olgierd Geblewicz.

W konkursie startować może każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji na jedno zadanie nie może przekroczyć sześćdziesięciu tysięcy złotych. Wnioski można składać do 31 stycznia br.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego na wniosek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Źródło: WZP