Od miesiąca trwa przebudowa ul. Jagiellońskiej. ZDiTM informuje, że prace są realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

W minionym tygodniu zrealizowano wszystkie prace sanitarne, a obecnie wykonawca prowadzi roboty związane z wykonaniem koryta i nawierzchni pod chodniki oraz jezdnię ulicy. Wykonano też stabilizację i warstwę podbudowy z kruszywa na połowie jezdni. Podobne prace prowadzone są obecnie na pozostałym odcinku ulicy. Rozpoczęły się również rozbiórki i roboty branżowe w rejonie Placu Zamenhofa.

Na ulicy Jagiellońskiej zaplanowano wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kostki kamiennej granitowej szarej (wymiary 15×30 cm) oraz chodników z dużych płyt granitowych szarych (wymiary 30×50 cm) układanych na styk. Przebudowana zostanie także jezdnia w rejonie skrzyżowań oraz w rejonie „sugerowanych” przejść dla pieszych.

Po przebudowie obowiązywać będzie strefa ruchu „30”, dzięki czemu piesi będą mogli przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu. Dodatkowo modernizacji zostanie poddany Plac Zamenhofa – priorytetem będzie tu ruch pieszy. Jezdnia zostanie poprowadzona łukowo, okalając obszerny deptak będący przedłużeniem Deptaku Bogusława. W obrębie nowej części przewidziano miejsca do rekreacji — ławki, donice z zielenią i niewielką fontannę.

W ramach planowanych zmian, zaprojektowano miejsca do parkowania po jednej stronie jezdni jako zatoki postojowe do parkowania prostopadłego, a z drugiej strony do parkowania równoległego. W miejscach narażonych na nieprzepisowe parkowanie pojazdów zamontowane zostaną słupki zabezpieczające. Na wysokości połączenia ulic Monte Cassino i Rayskiego przewidziany został przystanek autobusowy z krawężnikiem wyniesionym o wysokości 16 cm, zapewniającym swobodne wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.

Prace związane z remontem ul. Jagiellońskiej powinny zostać sfinalizowane do końca września.

Przypominamy o tymczasowej organizacji ruchu w obrębie remontowanej ulicy, wyznaczonych objazdach i zmianie trasy kursowania autobusu linii 86.

Źródło: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie