W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim dostępne są „koperty życia”, czyli specjalnie oznaczone koperty, w których znajduje się formularz do wypełnienia i naklejka na lodówkę.

W formularzu wpisuje się nasze dane, wskazuje kontakt do osób najbliższych, informacje o naszych chorobach i uczuleniach oraz przyjmowanych lekach. Informacje z „koperty życia” mogą być pomocne dla lekarza lub ratownika medycznego, jeśli konieczne będzie ratowanie naszego życia lub zdrowia.

„Kopertę życia” stworzono z myślą głównie o mieszkających samotnie osobach starszych. W urzędzie załatwiane są sprawy dotyczące paszportów, często przez osoby mieszkające za granicą, które mają tu swoich rodziców, dziadków. Przy okazji pobytu w urzędzie, można pobrać „kopertę życia” i wręczyć ją później bliskiej osobie mieszkającej samotnie.

Kopertę najlepiej umieścić w lodówce. Na drzwiach lodówki należy przykleić naklejkę, która wskaże gdzie szukać informacji przydatnych w razie zagrożenia życia lub zdrowia.

„Koperty życia” można znaleźć na parterze gmachu ZUW, obok okienek informacji.

Dla dzieci, które odwiedzają urząd z rodzicami zostały przygotowane miejsca, w których mogą się pobawić, pooglądać bajki czy porysować. Kąciki dla dzieci znajdują się na parterze. Pierwszy jest w holu głównym – naprzeciw makiety ZUW, a drugi w punkcie obsługi klientów paszportowych.

Osoby zainteresowane mogą też skorzystać z książek i czasopism dostępnych na regale do „bookcrossingu”, czyli nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych. Regał znajduje się naprzeciwko informacji paszportowej.

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie