Dwie firmy zainteresowane przebudową ul. Grota-Roweckiego w Szczecinie

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie poinformował, że w przetargu „Przebudowa ul. Generała Grota-Roweckiego w Szczecinie” oferty złożyły dwie firmy.  

Inwestycja, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, ma poprawić komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu w tej okolicy: pieszych, pasażerów komunikacji miejskiej oraz kierowców.

Projekt przewiduje m.in. przebudowę jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego i odwodnienia drogi, budowę kładki dla pieszych, wprowadzenie stałej organizacji ruchu oraz wykonanie elementów małej architektury i zieleni.

Złożone w przetargu oferty mieszczą się w budżecie zaplanowanym przez ZDiTM, który chce przeznaczyć na inwestycję 7,52 mln zł. Firma Strabag zaoferowała kwotę 7,47 mln zł, a konsorcjum firm BEN – BRUK Sp. z o.o. i BEN – BRUK Benedykt Chłap 7,28 mln zł. Obecnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów przez komisję przetargową.

Przyszły wykonawca będzie miał 10 miesięcy na realizację inwestycji (licząc od dnia podpisania umowy).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl