Kolejne miliony złotych na drogi lokalne. Duże wsparcie dla przebudowy ul. Grota-Roweckiego w Szczecinie

Dziś w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego podpisano kolejne dwanaście umów na dofinansowanie dróg lokalnych w regionie. Łączna kwota przyznanego dziś wsparcia w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to ponad 22 mln zł.

Pierwsze umowy na dofinansowanie modernizacji i budowy dróg lokalnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostały podpisane w ubiegły wtorek. Łączna kwota wsparcia wyniosła wtedy blisko 12,5 mln zł.

Kolejne umowy z samorządami zostały podpisane dzisiaj. Jedno z największych dofinansowań (ponad 4,1 mln zł) otrzymało Miasto Szczecin, które przeznaczy je na przebudowę ulicy Grota-Roweckiego.

Planowana inwestycja poprawi jakość poruszania się w tej okolicy pieszych, pasażerów komunikacji miejskiej oraz kierowców. Przebudowany zostanie odcinek od skrzyżowania z ul. Waleriana Łukasińskiego do skrzyżowania z ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Projekt przewiduje przebudowę drogi, miejsc postojowych, ciągów pieszych wraz z odwodnieniem, budowę elementów uspokojenia ruchu, przebudowę zjazdów, a także remont kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rurociągiem ciepłowniczym wraz z dostawaniem jej dla osób niepełnosprawnych.

Jezdnia asfaltowa w tym miejscu będzie miała szerokość 6,50 m, a  wszystkie skrzyżowania wzdłuż ul. Grota Roweckiego zostaną wyniesione ponad powierzchnię jezdni (ma to pomóc w uspokojenia ruchu). Zaplanowano także utworzenie 127 stanowisk postojowych (w tym 8 dla osób niepełnosprawnych).

Przetarg na przebudowę został już ogłoszony. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 17 lipca br. Przyszły wykonawca będzie miał 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację inwestycji.

Poniżej lista wszystkich projektów, które uzyskały dziś wsparcie:

1. Powiat Stargardzki – Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach
Koszt całkowity: 5 951 626,00 zł, kwota dofinansowania: 3 570 975,60 zł

2. Powiat Stargardzki – Przebudowa i budowa drogi 1716Z na odcinku Stargard – Witkowo – Dolice do granicy Powiatu. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego (część Etapu G)
Koszt całkowity: 6 000 000,00 zł, kwota dofinansowania: 3 600 000,00 zł

3. Powiat Goleniowski – Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego
Koszt całkowity: 2 106 678,24 zł, kwota dofinansowania: 1 053 339,12 zł

4. Powiat Goleniowski – Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Żółwia Błoć, na odcinku Niewiadowo – Żółwia Błoć wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych
Koszt całkowity: 9 093 568,84 zł, kwota dofinansowania: 4 546 784,42 zł

5. Powiat Choszczeński – Przebudowa drogi powiatowej nr 2212Z w m. Krzęcin, ul. Pocztowa i Szkolna z włączeniem do DP nr 2228Z
Koszt całkowity: 983 350,65 zł, kwota dofinansowania: 491 675,33 zł

6. Gmina Miasto Stargard – Przebudowa ulicy Bolesława Krzywoustego w Stargardzie
Koszt całkowity: 5 041 718,83 zł, kwota dofinansowania: 2 520 859,42 zł

7. Gmina Resko – Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 252017Z w m. Resko przy ul. Olsztyńskiej
Koszt całkowity: 2 489 797,98 zł, kwota dofinansowania: 1 244 898,99 zł

8. Gmina Suchań – Budowa drogi na ulicy Kwiatowej i Słonecznej w miejscowości Suchań
Koszt całkowity: 788 689,91 zł, kwota dofinansowania: 394 344,96 zł

9. Gmina Miasto Szczecin – Przebudowa ul. Generała Stefana Grota Roweckiego w Szczecinie
Koszt całkowity: 6 890 063,47 zł, kwota dofinansowania: 4 134 038,08 zł

10. Gmina Kobylanka – Budowa drogi gminnej nr 450001Z
Koszt całkowity: 663 028,85 zł, kwota dofinansowania: 331 514,43 zł

11. Gmina Mirosławiec – I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowany w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa
Koszt całkowity: 426 836,51 zł, kwota dofinansowania: 213 418,26 zł

12. Gmina Tuczno – Przebudowa drogi gminnej w Jamienku gmina Tuczno
Koszt całkowity: 488 521,72 zł, kwota dofinansowania: 293 113,03 zł

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl