Siedem firm chce budować obwodnicę Stargardu w ciągu DK20

Siedem firm jest zainteresowanych zaprojektowaniem i budową obwodnicy Stargardu o długości 4,3 km. Wartość złożonych przez wykonawców ofert waha się od 76,04 do 91,59 mln złotych, a najtańszą przedstawiła firma Strabag.

Inwestycja powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic, a jej realizacja została zaplanowana na lata 2024-2027. Kryteria oceny ofert: 55 proc. cena,  10 proc. przedłużenie okresu gwarancji na instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze,  30 proc. przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe i  5 proc. zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego.  Oferty są teraz sprawdzane i weryfikowane. Wybrany wykonawca będzie miał 17 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Inwestor szacuje, że prace budowlane rozpoczną sie w 2025 r i zajmą 15  miesięcy (z wyłączeniem okresu zimowego).

Źródło: GDDKiA w Szczecinie

Obwodnica wyprowadzi ostatnią drogę krajową ze Stargardu

Przez ostatnie kilkanaście lat, dzięki istnieniu południowej obwodnicy, kierowcy z powodzeniem omijali centrum miasta, korzystając z drogi ekspresowej S10. Wkrótce również trasa DK20 zniknie z obszaru ścisłego centrum Stargardu. Obecna trasa prowadzi od węzła Stargard Wschód na S10, przechodząc przez miejscowości Święte i Strachocin, aż do samego miasta, gdzie spotykamy wiele przejść dla pieszych i skrzyżowań.

Obwodnica zredukuje ruch tranzytowy w obrębie miasta, co przyczyni się do zmniejszenia hałasu i ograniczenia innych negatywnych wpływów związanych z ruchem drogowym. Ponadto, kierowcy skrócą trasę przejazdu. Aktualnie długość trasy DK20 od węzła Stargard Wschód przez miasto wynosi 7,4 km, a przejazd obwodnicą będzie krótszy o 2,9 km. Biorąc pod uwagę warunki drogowe w samym mieście – ograniczoną prędkość, skrzyżowania i przejścia dla pieszych – obwodnica skróci czas podróży nawet czterokrotnie.

Trasa obwodnicy na wschód od miasta zostanie skonstruowana jako jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Początek trasy znajdzie się przy węźle Stargard Wschód, łącząc DK20 i S10. W ramach tej inwestycji planowane jest przekształcenie połączenia S10/DK20 po północnej stronie węzła. Trasa będzie prowadziła na północ, przecinając dolinę rzeki Krąpiel, a następnie drogę powiatową Strachocin – Sułkowo. W planach jest także budowa wiaduktu w miejscu przecięcia trasy z drogą powiatową. Dalej obwodnica przejdzie nad linią kolejową nr 202 Stargard – Gdańsk, dołączając się do obecnej trasy DK20 około 500 metrów poza granicami miasta Stargard.

Zobacz także:

Ogłoszono przetarg na kolejny odcinek obwodnicy Stargardu

Kolejny etap obwodnicy północnej Stargardu na finiszu

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludk.pl