Cztery kierunki US otrzymały certyfikat jakości kształcenia „Studia z Przyszłością”.

Szczecin

12:31
certyfikat „Studia z Przyszłością”
Źródło: Uniwersytet Szczeciński

4 marca br. panie dr Katarzyna Ślusarska i dr Marta Chmiel-Chrzanowska z Katedry Archeologii Instytutu Historycznego US, podczas uroczystej gali odebrały certyfikat jakości kształcenia „Studia z Przyszłością”. Łącznie zostały wyróżnione 4 kierunki Uniwersytetu Szczecińskiego

Kierunek studiów archeologia I stopnia otrzymał nagrodę specjalną „Lider Jakości Kształcenia”. To wyróżnienie przyznano najlepiej ocenionym kierunkom w konkursie certyfikacyjnym.

Certyfikaty zostały przyznane następującym kierunkom:

  • Edukacja artystyczna – studia I stopnia realizowane w Instytucie Pedagogiki,
  • Archeologia – studia I stopnia realizowane w Instytucie Historycznym. Kierunek otrzymał nagrodę specjalną „Lider Jakości Kształcenia”,
  • Management Instytucji Publicznych i Public Relations – studia I stopnia realizowane w Instytucie Nauk o Polityce. Kierunek uzyskał również Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Pracodawców”,
  • Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego – studia I stopnia realizowane w Instytucie Biologii .

Konkurs „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków/programów studiów na polskich uczelniach. Przekazywanie nowoczesnej, aktualnej wiedzy, nacisk na najwyższą jakość edukacji oraz rozwój kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców, to wartości doceniane przez jury Konkursu.

Do Konkursu zgłaszane są kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe czy szkoły doktorskie.

Uczestników Konkursu ocenia jury złożone z naukowców, przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i reprezentantów środowisk gospodarczych.

Zobacz także:

Trzy kierunki studiów Politechniki Morskiej wyróżnione w Programie „Studia z Przyszłością”.

/Źródło: Uniwersytet Szczeciński/