Kolejny etap obwodnicy północnej Stargardu na finiszu

09:08
Zdjęcie: pexels.com

Prace nad kolejnym etapem obwodnicy północnej są już na ukończeniu. Tym razem prace dotyczyły fragmentu ulicy Hanzeatyckiej, rozciągającego się od Stralsundzkiej do H. Wieniawskiego. Mieszkańcy mieli okazję wyrazić swoje opinie i sugestie w czerwcu 2023 roku, co wpłynęło na kształt projektu. Jednym z kluczowych elementów tego przedsięwzięcia jest kilka tysięcy nasadzeń, które zniwelują dźwięk aut i podniosą estetykę.

Kolejny etap obwodnicy północnej Stargardu na finiszu
Zdjęcie: pexels.com

Przy projektowaniu zielonych rozwiązań brał udział wykwalifikowany architekt krajobrazu, co stanowi solidną gwarancję efektywności wybranych rozwiązań. Na odcinku Hanzeatyckiej, między Stralsundzką a H. Wieniawskiego, zamierza się posadzić ponad 4000 roślin, w tym drzewa, krzewy, trawy ozdobne i rośliny okrywowe. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na grafice lub w pliku PDF. Rozpoczęcie prac będzie możliwe po pozyskaniu niezbędnego finansowania, które miasto wciąż aktywnie pozyskuje.

Etapy powstawania obwodnicy

Warto wspomnieć, że budowa pierwszego odcinka obwodnicy, pomiędzy ulicą Składową a E. Orzeszkową, została zakończona na początku lutego 2023 roku. Ten 900-metrowy fragment obejmuje drogę, rondo, chodniki, ścieżki rowerowe oraz zatoki autobusowe. Teren ten jest oświetlony prawie 50 lampami LED, a nowa kanalizacja skutecznie odprowadza deszczówkę. Obszar ten również bogaty jest w zieleń, zawierając prawie 200 drzew i ponad 2400 krzewów. W maju 2023 roku miasto podpisało umowę na budowę kolejnego fragmentu obwodnicy, od ul. H. Wieniawskiego do wiaduktu na ul. Składowej, łączącego się z ul. Podleśną. Projektowanie tego odcinka jest już na ostatnim etapie, a rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na początek 2024 roku. Po zakończeniu tego etapu, razem z już ukończonym fragmentem między E. Orzeszkową a Składową, znacząco poprawi się płynność ruchu w całym mieście.

Ostateczny kształt trasy

W przyszłości, obwodnica będzie rozpoczynać się na ul. Hanzeatyckiej, biegnąc od ronda w pobliżu dawnego Tesco, przecinając się z odcinkiem od H. Wieniawskiego do wiaduktu na ul. Składowej, łącząc się z fragmentem na E. Orzeszkowej, aż do granic miasta. Ostatecznie, obwodnica zostanie włączona do planowanego odcinka przygotowywanego przez GDDKiA, łączącego drogi krajowe nr 20 i 10 oraz drogę wojewódzką nr 106 w kierunku Nowogardu. W wyniku tych prac, korzyści będą odczuwalne zarówno dla kierowców, jak i pieszych, mieszkających na osiedlach Zachód i Chopina, a także w Śródmieściu.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl