Ekspresowa przebudowa ulic w rejonie Turzynu

Choć niespełna dwa miesiące temu rozpoczęła się przebudowa ulic w rejonie Turzynu, po starej nawierzchni jezdni i chodników nie ma już dawno śladu. W ramach pierwszego etapu trwa przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej, a także dalsze roboty rozbiórkowe.

Roboty prowadzone są na ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic: Bolesława Śmiałego – Żółkiewskiego – Chodkiewicza.

w rejonie Turzynu
Fot. ZDiTM

W najbliższym czasie Wykonawca będzie kontynuował roboty związane z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej oraz prace rozbiórkowe – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. – Rozpocznie się także ustawianie krawężników po stronie prawej w ciągu ul. Bolesława Śmiałego.

Projekt zakłada przebudowę ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego — Żółkiewskiego — Chodkiewicza.

Po przebudowie ulica pozostanie dwukierunkowa, jednak zyska nową nawierzchnię z obustronnym pasem postojowym do parkowania równoległego oraz chodniki z ciętych, szarych płyt granitowych.

Fot. ZDiTM

Bezpieczeństwo poprawi wprowadzenie „strefy ruchu 30” oraz przejść „sugerowanych”, które będą wyniesione.

Na chodniku wykonane zostanie oznakowanie o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome. Na skrzyżowaniu ulic Bolesława Śmiałego — Żółkiewskiego — Chodkiewicza zaprojektowano minirondo z przejezdną wyspą środkową o nawierzchni z kostki kamiennej.

w rejonie Turzynu
Fot. ZDiTM

Wokół ronda pojawią się wysepki częściowo obsadzone krzewami.

Projekt przewiduje zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu z ul. Żółkiewskiego. Plac stanowić ma obszar rekreacyjny, w tym celu ustawione zostaną ławki, posadzone będą drzewa i krzewy.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  • przebudowę jezdni,
  • przebudowę istniejących ciągów pieszych,
  • wykonanie elementów małej architektury,
  • wykonanie nasadzeń,
  • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej,
  • budowę nowego oraz przebudowę istniejącego oświetlenia,
  • usunięcie kolizji z istniejąca infrastrukturą.

Wykonawca, firma Ben-Bruk, ma 12 miesięcy na realizację zadania.

Zadanie „Przebudowa drogi w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Chodkiewicza, Żółkiewskiego, Pocztowej, Ściegiennego w Szczecinie — ETAP I Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego — Żółkiewskiego — Chodkiewicza” realizowane jest przez dwóch zamawiających: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl