Jak remont zmieni skrzyżowanie przy ulicy Bolesława Śmiałego?

Szczecin przygotowuje się do remontu dużego odcinka ul. Bolesława Śmiałego. Drogowcy chcą zająć się obszarem biegnącym od ulicy Krzywoustego do ulicy Jagiellońskiej. Kierowcy mogą się spodziewać remontu także w obrębie skrzyżowania z ulicami Żółkiewskiego i Chodkiewicza. Jaki będzie zakres prac i od czego zależy termin ich rozpoczęcia?

Projekt zakłada przebudowę ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic: Bolesława Śmiałego – Żółkiewskiego – Chodkiewicza – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. – Po przebudowie ulica pozostanie dwukierunkowa, jednak zyska nową nawierzchnię z obustronnym pasem postojowym do parkowania równoległego oraz chodniki. Prawdziwą rewolucją będzie zmiana organizacji ruchu.

Jak zmieni się skrzyżowanie przy ulicy Bolesława Śmiałego?

Skrzyżowanie z ulicami Żółkiewskiego i Chodkiewicza po remoncie zmieni się znacząco. W remontowanym kwartale ma być bezpieczniej. Dlatego ZDiTM planuje:

 • wprowadzenie „strefy ruchu 30”
 • budowę wyniesionych powyżej poziomu jezdni przejść dla pieszych
 • oznakowanie nawierzchni chodnika fakturą czytelną dla niewidomych
 • zmianę dotychczasowej organizacji ruchu na rondo z przejezdną wyspą środkową.

Szczegóły planu przedstawia ilustracja:

plan-remontu-sskrzyżowania-przy-Bolesława-Śmiałego
Źródło: ZDiTM

Na jakim etapie są plany i kiedy remont ruszy?

Obecnie projekt oczekuje na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, które ma wyłonić wykonawcę. Realizatorzy, czyli ZDiTM oraz ZWiK oczekują na oferty do 14 grudnia 2020 roku. W ramach projektu zakładane są:

 • przebudowa nawierzchni,
 • remont ciągów pieszych,
 • wykonanie elementów małej architektury,
 • nasadzenia zieleni,
 • przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej,
 • remont oświetlenia,
 • usunięcie kolizji z istniejąca infrastrukturą.

Termin rozpoczęcia prac jest zależny od wyników bieżącego postępowania przetargowego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl