Od 20 kwietnia zmiany w organizacji ruchu w rejonie ulicy Bolesława Śmiałego

W najbliższy wtorek 20 kwietnia zostanie wprowadzony pierwszy etap czasowej organizacji ruchu związanej w przebudową kolejnego kwartału ulic. Utrudnień należy spodziewać się w rejonie ulicy Bolesława Śmiałego.

Pierwszy etap obejmuje wyłączenie z ruchu pojazdów na odcinku ul. Bolesława Śmiałego od ul. Krzywoustego do skrzyżowania z ulicami Żółkiewskiego i Chodkiewicza.

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany zapewnić przejazd przez ulicę do przychodni WOMP (kierunek od ul. Krzywoustego do Jagiellońskiej). Projekt czasowej organizacji ruchu przewiduje również pozostawienie miejsca – ok. 15 m do zatrzymywania dla pojazdów dowożących pacjentów do przychodni (lokalizacja zmienna, adekwatnie do postępu robót budowlanych).

Przez teren budowy zostaną wyznaczone ciągi piesze.

Projekt zakłada przebudowę ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic: Bolesława Śmiałego – Żółkiewskiego – Chodkiewicza – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM.Po przebudowie ulica pozostanie dwukierunkowa jednak zyska nową nawierzchnię z obustronnym pasem postojowym do parkowania równoległego oraz chodniki z ciętych, szarych z płyt granitowych.

Bezpieczeństwo poprawi wprowadzenie „strefy ruchu 30” oraz przejść „sugerowanych”, które będą wyniesione. Na chodniku wykonane zostanie oznakowanie o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome. Na skrzyżowaniu ulic: Bolesława Śmiałego – Żółkiewskiego – Chodkiewicza zaprojektowano mini-rondo z przejezdną wyspą środkową o nawierzchni z kostki kamiennej.

Wokół ronda pojawią się „zielone” wysepki częściowo obsadzone krzewami.

Projekt przewiduje zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu z ul. Żółkiewskiego – mówi Hanna Pieczyńska. – Plac stanowić ma obszar rekreacyjny, w tym celu ustawione zostaną ławki, posadzone będą drzewa i krzewy.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  • przebudowę jezdni,
  • przebudowę istniejących ciągów pieszych,
  • wykonanie elementów małej architektury,
  • wykonanie nasadzeń,
  • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej,
  • budowę nowego oraz przebudowę istniejącego oświetlenia,
  • usunięcie kolizji z istniejąca infrastrukturą.

Wykonawca – firma Ben-bruk będzie miał 12 miesięcy na realizację zadania.

Zadanie „Przebudowa drogi w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Chodkiewicza, Żółkiewskiego, Pocztowej, Ściegiennego w Szczecinie – ETAP I Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego – Żółkiewskiego – Chodkiewicza.” realizowane będzie przez dwóch zamawiających: Zarząd dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl