Uczelnie ze Szczecina przetestują 5 prototypów urządzeń do walki z koronawirusem

W ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie PROTO_LAB” uczelnie z regionu otrzymały granty na przeprowadzenie testów przygotowanego sprzętu. To: robot dezynfekujący do walki z COVID-19, transporter materiału zakaźnego, mobilna stacja sterylizacji, śluza sprawdzająca i specjalny materiał o trwałych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, testowany w formie długopisów.


Projekt „Odpowiedzialny społecznie PROTO_LAB” to kompleksowy zestaw wsparcia przygotowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Dzięki niemu ośrodki akademickie z regionu przygotowały prototypy sprzętu, który może być wykorzystywany w walce ze skutkami pandemii. Powstały w sumie 22 projekty. Teraz przyszedł czas na dopracowanie pomysłów i testowanie w warunkach rzeczywistych.

Wybrano 5 projektów

Po ocenie złożonych przez uczelnie wniosków, granty przyznano obecnie 5 projektom przygotowanym przez zespoły badawcze z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W najbliższym czasie prototypy będą testowane w warunkach rzeczywistych m.in. w szpitalu w „Zdrojach”, Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej SPWSZ w Szczecnie, na Uniwersytecie Szczecińskim i Pomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Przygotowane przez naukowców rozwiązania sprawdzać będą też urzędnicy marszałka w trakcie codziennej pracy.

Uczelnie na przeprowadzenie testów otrzymają granty od 230 tys. zł do 388 tys. zł. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Prace sprawdzające prototypy powinny ruszyć w najbliższych tygodniach. Obecnie trwa przygotowywanie odpowiednich umów.

Łącznie na realizację całego projektu: „Odpowiedzialny społecznie PROTO_LAB” marszałek województwa zarezerwował prawie 9 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Efekty realizacji tegoż projektu można zobaczyć na filmie:

Dofinansowane projekty w tej rundzie:

Bezpieczny transporter materiału zakaźnego, Uniwersytet Szczeciński, dotacja 388 683,77 zł.
W obecnej sytuacji pandemicznej i obowiązujących obostrzeń, kluby i organizacje sportowe prowadzą swoją działalność szkoleniową oraz rozgrywkową. Wiąże się to z koniecznością testowania sportowców na obecność zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Z tego też względu opracowywany transporter umożliwi pobieranie próbek w miejscach zgrupowania/szkolenia i bezpieczne ich przetransportowanie do odpowiedniego laboratorium. Będzie to zatem, obok zabezpieczenia samej próbki, rozwiązaniem logistycznym ułatwiającym pracę klubów i organizacji sportowych. Przetestowane zostanie łącznie 1150 prototypów, w 1 jednostce zewnętrznej – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej SPWSZ w Szczecinie.

Mobilna stacja sterylizacji, Uniwersytet Szczeciński, dotacja 384 061,01 zł
Zastosowanie mobilnej stacji sterylizacji jest rozwiązaniem dedykowanym instytucjom użyteczności publicznej oraz przedsiębiorcom z sektora turystycznego, branży sport & fitness, czy też innym typom usług np. usługi kosmetyczne. Miejsce testowania: Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

System zautomatyzowanej kontroli dostępu do obiektów użyteczności publicznej przeznaczony do przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu SARS-CoV-2, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dotacja: 358 600 zł
Śluza zostanie zamontowana na terenie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie. Podczas procesu testowania analizowane będą dane z sensorów urządzenia. Zostanie przeprowadzony proces ankietyzacji zadowolenia użytkowników, w tym pracowników i pacjentów szpitala. Dwa prototypy które zostaną wytworzone w ramach komponentu II zostaną znacznie rozbudowane pod względem funkcjonalności oraz bezpieczeństwa użytkowania. Urządzenie zostanie wyposażone w procedury diagnostyczne oraz autokalibrację czujników pomiarowych.

Semi-autonomiczny robot dezynfekujący do walki z COVID-19, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dotacja 379 500 zł
Zadaniem robota będzie dezynfekcja pomieszczeń/obiektów za pomocą środka dezynfekującego. Ma to na celu skuteczną eliminację bakterii i wirusów, w tym głównie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19, bez narażenia personelu na bezpośredni kontakt z czynnikami ryzyka. Robot będzie mógł zostać zastosowany do dezynfekcji szpitali, urzędów, obiektów kwarantanny lub innych miejsc publicznych o dużym zagęszczeniu ludzi (dworcach autobusowych, parkingach, wspólnotach mieszkaniowych i na ulicach, szczególnie w wąskich przejściach). Urządzenie wyposażone będzie również w opcję monitorowania temperatury osób, będących w zasięgu wbudowanej kamery termowizyjnej. Optymalnym umiejscowieniem robota w trybie pomiaru temperatury będą główne wejścia do budynków. Aby zwiększyć funkcjonalność robota i umożliwić zdalny nadzór testów będzie on mógł być sterowany radiowo lub z użyciem sieci GSM.

Długopis o trwałych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dotacja 230 780 zł
Testowane będą długopisy pokryte warstwami metali naniesionych megnetronowo, wykazujących trwałe właściwości przeciwdrobnoustrojowe w warunkach rzeczywistych. Ich właściwości przeciwdrobnoustrojowe będą badane po 2, 4 i 8 tygodniach użytkowania. Miejsce testowania: Uniwersytet Szczeciński (150 szt. długopisów), Urząd Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego (100 szt. długopisów).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl