Decyzja o wycince 51 drzew z terenu kortów tenisowych odroczona do końca sierpnia

Urząd Marszałkowski wydłużył czas podjęcia decyzji w sprawie wycinki 51 drzew na terenie kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego do końca sierpnia. Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz oczekuje, że do tego czasu inwestor przedstawi alternatywne rozwiązanie, które zminimalizuje szkody dla środowiska.


Wniosek budzi dużo wątpliwości. Przede wszystkim po usunięciu drzew nie zmieni się liczba kortów. Parking, który wskazano jako główną przyczynę wycinki, ma pomieścić zaledwie 60 samochodów, co przy planowanych 2 tys. miejsc na widowni przy kortach głównych nie rozwiąże problemu. Wśród wnioskowanych do usunięcia drzew jest pomnikowy platan, piękny zdrowy dąb, kilka zdrowych lip, jak również piękny zdrowy okaz sosny czarnej – rzadko spotykanej w Szczecinie. Duża część osób grających w tenisa na tym obiekcie jest przeciwna wycince drzew.

Sprawa wniosku o wycinkę drzew na kortach tenisowych budzi zrozumiałe emocje. Dlatego – jak w każdej sprawie o takim charakterze – poleciłem przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem strony społecznej. Potrzebujemy dodatkowego czasu na przeprowadzenie analiz, aby uchronić jak najwięcej drzew objętych wnioskiem o wycinkę – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Współpraca ze stroną społeczną przyniosła już wymierne efekty w przypadku proponowanej wycinki przy ul. Broniewskiego czy przy ul. Głowackiego. W ciągu minionego roku, od czerwca 2020r do końca maja 2021r jednostki podległe Prezydentowi miasta Szczecin tj. ZBiLK, ZUK, ZDiTM zawnioskowały o usunięcie 3546 drzew. Do tej pory udało się uratować połowę drzew, część wniosków jest jeszcze rozpatrywana.

Większość wniosków dotyczy usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu. Każde wnioskowane do usunięcia drzewo poddawane jest ocenie dendrologicznej. Bada się stan i żywotność drzewa. W przypadku cennych drzew, wiekowych dębów czy lip zleca się wykonanie badań sprzętem specjalistycznym. W ostatnim okresie Marszałek zlecił wykonanie 12 ekspertyz dendrologicznych. Kilka wniosków o usunięcie drzew związanych było z inwestycjami, jak np. budową boisk sportowych przy ul. Kolonistów w ramach budżetu obywatelskiego.

Urząd Marszałkowski podkreśla, że nie jest inicjatorem wycinki drzew. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody art. 90 pkt.2, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, na których rosną drzewa, właściwym organem do rozpatrzenia wniosku jest Marszałek. Dlatego wnioski o wycinki drzew są kierowane przez służby Miasta Szczecina do Urzędu Marszałkowskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl