Czynsze lokali komunalnych w jednym miejscu

10:42
ZBiLK

Od bieżącego tygodnia w strukturach Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych funkcjonuje Dział Czynsze Media, którego celem jest efektywniejsza niż do tej pory obsługa mieszkańców ZBiLK-owskich lokali komunalnych. Pozwoli na to tworzone obecnie Biuro Obsługi Interesantów, w którym najemców przyjmować będą pracownicy specjalizujący się w sprawach związanych z czynszami, rozliczeniami mediów i windykacją.

Takie zmiany przyspieszą, ułatwią i ujednolicą bieżącą obsługę mieszkańców. Nowy dział pozwoli także na podział pracowników na tych zajmujących się tylko sprawami wewnętrznymi (np. księgowymi lub rozliczeniowymi) i tych, których jedynym zadaniem będzie obsługa interesantów. Do tej pory pracownicy czynszowi przebywający na czterech rejonach administracji musieli zarówno obsługiwać mieszkańców, jak i pracować nad rozliczeniami mediów, generowaniem umów najmu, wprowadzaniem zmian do systemu informatycznego itd.

Dział Czynsze Media pozwoli także na załatwienie wszystkich spraw „czynszowych” w jednym miejscu. Do tej pory np. mieszkańcy zamieniający swoje lokale musieli odwiedzać dwa rejony administracji w różnych częściach miasta, aby załatwić wszystkie formalności.

W Dziale Czynsze Media mieszkańcy między innymi:

• podpiszą, przedłużą, aneksują umowę najmu,

• wypełnią i złożą wniosek o obniżkę czynszu,

• zgłoszą zmiany w lokalu wpływające na wysokość czynszu,

• poznają składowe comiesięcznych opłat,

• poinformują ZBiLK o zameldowaniu lub wymeldowaniu lokatorów,

• poznają stan zaległości i saldo konta czynszowego,

• odbiorą książeczkę opłat czynszowych,

• poznają rozliczenia mediów – wody, centralnego ogrzewania, śmieci i innych,

• uzyskają informację o punktacji lokalu,

• dowiedzą się o możliwościach wyjścia z zadłużenia w początkowym stadium jego powstawania (tzw. windykacja I stopnia),

 

Obecnie do Działu Czynsze Media zgłaszać się mogę mieszkańcy rejonu Południe oraz dawnego rejonu Zachód. Za około 3 tygodnie w struktury działu wejdą także pracownicy rejonów Północ i Śródmieście-Niebuszewo. Oznaczać to będzie, że od tego momentu obsługa „czynszowa” wszystkich mieszkańców ZBiLK-owskich lokali komunalnych odbywać się będzie w biurze obsługi interesantów Działu Czynsze Media. Tym samym rola rejonów ograniczy się do załatwienia bieżących zgłoszeń technicznych i prowadzenia spraw związanych ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Nowy dział swoją siedzibę ma przy ul. Jagiellońskiej 33, w dotychczasowej siedzibie rejonu administracji Zachód. Pomieszczenie dawnego archiwum zostało przystosowane do potrzeb obsługi interesantów.

Pracownicy zajmujący się kwestiami technicznymi i wspólnotami mieszkaniowymi rejonu Zachód przeniesieni zostali do siedziby Rejonu Południe przy ul. Szpitalnej 18. W przyszłości planowane jest przeniesienie w bezpośrednie sąsiedztwo Działu Czynsze Media także Działu Technicznego.

Wprowadzane zmiany mają na celu tworzenie odrębnych działów merytorycznych, w których jasne będą kwestie odpowiedzialności i podziału obowiązków konkretnych pracowników i ich przełożonych. Obecna struktura rejonów administracji będzie ulegała modyfikacjom na rzecz tworzenia działów właściwych merytorycznie, a nie terenowo. Sytuacja, w której koordynator rejonu odpowiada za sprawy czynszowe, media, windykację, wspólnoty mieszkaniowe, eksploatację i sprawy techniczne zostanie zmieniona na rzecz skupienia specjalistów z danego zakresu w jednym, wspólnym miejscu, w którym mieszkańcy będą obsługiwani kompleksowo.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin