Promocja Szczecina i regionu podczas ESK 2016

12:22
Szczecin ESK 2016 (wizualizacja)

a1_fgdf_gbdgbd_0.jpg

Kontener artystyczny (wizualizacja)

Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie dołączają do Koalicji Miast ESK 2016. 24 lutego br. podpisane zostało porozumienie w zakresie promocji regionu podczas obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu.

W ramach Koalicji Miast, w dniach 17-19 czerwca br., we Wrocławiu odbędzie się weekend artystyczny poświęcony Szczecinowi i Pomorzu Zachodniemu. Podczas trzech dni artyści z naszego województwa będę mieli okazję zaprezentować swoją twórczość w specjalnie przygotowanej przestrzeni. Głównym założeniem projektu jest ukazanie Szczecina i Pomorza Zachodniego jako nowoczesnego, otwartego na współpracę i dynamicznie rozwijającego się regionu.

W ramach porozumienia wyłoniony został koordynator działań artystycznych związanych z promocją Szczecina i Pomorza Zachodniego we Wrocławiu – Stowarzyszenie MiastoHolizm.

Przystępujemy do Koalicji Miast, które uczestniczyły w procesie ubiegania się o miano Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Chcemy wykorzystać synergię płynącą ze wszystkich działań artystycznych w naszym mieście i regionie. By nasz wspólny udział był zauważalny, zdecydowaliśmy o wyłonieniu jednego koordynatora zaplanowanych przedsięwzięć. Pragniemy stworzyć przestrzeń dialogu twórczego Pomorza Zachodniego i Szczecina z Wrocławiem. Będzie to reprezentacja nas wszystkich, mieszkańców miasta i regionu – mówił podczas konferencji Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina.

W ramach obchodów w wyznaczonym miejscu we Wrocławiu stanie kontener artystyczny, w którym przez trzy dni organizowane będą m.in. pokazy filmowe, prezentacje, występy artystyczne, happeningi i video-arty. Będzie to platforma wymiany twórczej, przestrzeń do prezentacji instytucji kultury, NGO’sów i indywidualnych twórców. Projekt otwarty jest także na szeroką inicjatywę obywatelską, której pierwotne działania, podjęte głównie przez Ambasadę Kultury, rozpoczęły dialog Szczecina i Wrocławia.

W programie zaplanowano m.in. mapping 3D autorstwa Pani Pawlosky wraz z setem dj-skim, nocny wernisaż dizajnu z Pomorza Zachodniego, projekcje najlepszych video-artów Akademii Sztuki, wernisaż plakatów, koncert połączonych sił szczecińsko-wrocławskich i występ chóru śpiewającego piosenki grupy Pogodno.

Chcemy czymś Wrocław zaskoczyć, wyróżnić się na tle pozostałych miast, pozostawić dobre wrażenie. Będziemy w tym miejscu razem, zarówno Szczecin, jak i Pomorze Zachodnie, ale skupiając się na promocji wyjątkowych artystów. Zachęcamy do współpracy wszelkie organizacje, które chciałyby dołączyć do zaplanowanych działań – dodała podczas konferencji Monika Petryczko, prezes Stowarzyszenia.

Sam pomył kontenera nawiązuje do związania naszego regionu z tradycja portową. Będzie stworzony na wzór kontenera morskiego. Pawilon będzie przestrzenią, która wypełni szeroko pojęta sztuka. Wieloznaczne tło dla działań artystów, które jednocześnie da możliwo wejścia w interakcję z Wrocławiem, ale i z osobami, które odwiedzą kontener.

W ramach działań związanych z ESK 2016 Wrocław dofinansuje działania miasta i regionu w kwocie 100 tysięcy złotych. Gmina Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie przeznaczą na projekt, w ramach swoich budżetów, po 50 tysięcy złotych.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin