Wstępne wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

14:32
wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
Fot. UM Szczecin

W poniedziałek (17.07.) zostały podane wstępne wyniki tegorocznego naboru do szczecińskich szkół ponadpodstawowych. Zakwalifikowani kandydaci muszą pamiętać by dopełnić niezbędnych formalności i potwierdzić wolę nauki w placówce, do której zostali przyjęci.

W rekrutacji  na rok szkolny 2023/2024 wzięło udział 7043 kandydatów. W postępowaniu rekrutacyjnym zakwalifikowano 6431 kandydatów.

Liczba kandydatów zakwalifikowanych %
Liceum Ogólnokształcące 3563 55,40
Technikum 2385 37,09
Branżowa Szkoła I stopnia 483 7,51
Razem 6431

 

Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące oddziały:

Pełna nazwa szkoły Oddział
(profil/zawód)
Liczba osób na jedno miejsce
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym A – Technik Programista 4,1
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino Medyczno-biotechnologiczny 3,3
Technikum Elektryczno-Elektroniczne 1P – programista 3,3
Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych Tc – Technik programista 2,7
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie 1B – biologiczno-medyczny 2,6
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie 1I – psychologiczno – językowa 2,4
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino lingwistyczny 2,3

Co dalej?

Do 21 lipca do godz. 10:00, w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz oryginału wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także innych dokumentów wymaganych przez szkołę.
UWAGA: Jeżeli kandydat nie potwierdzi woli nauki, nie zostanie przyjęty do szkoły, do której został zakwalifikowany.

Ostateczne wyniki naboru właściwego poznamy 21 lipca 2022 r. o godz. 15:00.

Rekrutacja uzupełniającą

W przypadku kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej z wybranych przez siebie szkół, 21 lipca 2023 r. na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty” dostępny będzie wykaz szkół, które nadal dysponują wolnymi miejscami. Rekrutacja na wolne miejsca będzie się odbywała bezpośrednio w szkołach – poza systemem elektronicznym.

Zobacz także:

Ruszył nabór na wolne miejsca w bursach i internatach

 

/Źródło: UM Szczecin/