Ruszył nabór na wolne miejsca w bursach i internatach

09:03
nabór na wolne miejsca w burach
Fot. UM Szczecin

Ruszył tegoroczny proces rekrutacji do burs i internatów w Szczecinie. W sumie dostępnych jest ponad 320 wolnych miejsc, które czekają na zainteresowanych.

Proces rekrutacji dotyczy wyłącznie tych uczniów, którzy jeszcze nie mieszkają w żadnej bursie lub internacie i składają wniosek o przyjęcie na nowy rok szkolny. Mieszkańcy spoza Szczecina mają do wyboru ponad 1,5 tys. miejsc w tego rodzaju placówkach.

Strona internetowa https://nabor.pcss.pl/szczecin/ udostępnia możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku rekrutacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami. To właśnie tam można zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek oraz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i kryteriów naboru.

Termin składania wniosków o przyjęcie mija 3 sierpnia bieżącego roku. Od 9 do 13 sierpnia kandydaci, którzy biorą udział w rekrutacji, muszą dostarczyć skan lub zdjęcie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły do placówki, którą wybrali jako swoją pierwszą opcję, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wstępne wyniki zakwalifikowanych kandydatów zostanie ogłoszona 16 sierpnia. Następnie ci kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani, będą mieli czas na złożenie deklaracji woli zamieszkania w bursie lub internacie w terminie od 16 do 20 sierpnia. Ważne jest, aby tak jak w przypadku zaświadczenia o przyjęciu do szkoły, również ten dokument przesłać do placówki za pomocą wiadomości elektronicznej. Ostateczne wyniki rekrutacji do tego typu placówek będą znane do godziny 14:00 w dniu 21 sierpnia.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl