Weź sprawy w swoje ręce! Rusza Młodzieżowy Budżet Obywatelski!

Rozpoczyna się kolejna edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w Szczecinie, dająca młodym mieszkańcom miasta realną szansę wpływu na swoją szkołę.

Każda z 34 szkół ponadpodstawowych biorących udział w MBO otrzymuje kwotę 6 000 zł do zagospodarowania na projekty zgłoszone przez uczniów.

W ramach programu, zwycięskie projekty mają szansę na realizację, a w przypadku, gdy nie zużyją całej kwoty, możliwe jest sfinansowanie kolejnych projektów, które zdobyły największe poparcie w danej szkole. Projekty muszą być zgodne ze statutem szkoły, a ich formalną weryfikacją zajmie się Kapituła złożona z przedstawicieli danej placówki.

Martwa Kufel z Centrum Informacji Miasta Urzędu Miasta Szczecin podkreśla, że szczegółowy opis pomysłów jest kluczowy na etapie zgłaszania projektu. Warto uwzględnić elementy takie jak precyzyjne określenie przestrzeni, w której projekt ma zostać zrealizowany, oraz dokładny kosztorys.

Ważne terminy

Termin składania wniosków młodzieżowych grup trwa do 3 marca.

Głosowanie nad projektami odbędzie się od 20 do 22 marca.

Wyniki ogłoszone zostaną do 25 marca 2024 r., a zwycięskie projekty powinny być zrealizowane do 30 czerwca tego roku.

 Szczegółowe informacje, wraz z regulaminem i kartą projektu dostępne są TUTAJ

Młodzieżowy Budżet Obywatelski, wypracowany przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecin, ma na celu promowanie aktywności obywatelskiej i rozwijanie umiejętności samorządowych wśród młodzieży. Dotychczasowe edycje MBO, propozycje składane przez młodych ludzi stanowiły odpowiedź na potrzeby środowiska szkolnego. W poprzednich edycjach projektów młodych ludzi obejmowały m.in. strefy relaksu i aktywności fizycznej, a także zagospodarowanie podwórek szkolnych i budowę siłowni.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl