Startuje pierwszy etap przebudowy parkingu pod Trasą Zamkową

W środę (21 lutego) cześć zachodnia parkingu zostanie wyłączona z użytku i przekazana firmie budowlanej. Tym samym rozpocznie się pierwszy etap przebudowy parkingu pod Trasą Zamkową.


Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącego parkingu oraz wykonanie:

 • nowej instalacji oświetleniowej,
 • nowej nawierzchni dróg manewrowych, miejsc parkingowych
 • nowego zjazdu na parking, z dowiązaniem do ulicy Panieńskiej,
 • nowej kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę istniejącej nawierzchni chodnika i drogi rowerowej znajdujących się
  w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego wjazdu na parking.

Po modernizacji zachodnia część parkingu pod Trasą Zamkową będzie liczyć 81 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 9 dla autokarów – informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy NiOL.Wykonawca, firma Usługi Transportowo – Budowlane, Bernard Baranowski z Glinnej ma 150 dni na realizację zadania. Wartość zamówienia: 3,652 mln zł. 

Źródło: Urząd Miasta Szczecin
Drugi etap, planowany również w tym roku, zakłada przebudowę wschodniej części i utworzenie 200 miejsc postojowych wraz z placem sportowo-rekreacyjnym. W ramach tej części powstaną:
 • nowy wjazd/wyjazd od ulicy Duczyńskiego,
 • rampa dla komunikacji kołowej, umożliwiająca pokonanie różnicy terenu pomiędzy parkingiem, a nowym wjazdem/wyjazdem,
 • nowy ciąg pieszo-rowerowy wraz ze stacją roweru miejskiego,
 • nowe schody oraz pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami, łączące teren z przystankiem tramwajowym przy ul. Jana z Kolna,
 • teren rekreacyjny dla amatorów rolek, wrotek, rowerów bmx itp, a zimą – łyżwiarzy.

Drugi etap obejmuje ponadto nasadzenia kwitnących drzew, krzewów, trawy oraz zieleni pnącej na murkach oporowych.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin
W trzecim ostatnim etapie – w części północnej – powstanie parking na 91 miejsc i zjazd na nową ulicę Jana z Kolna.

Wjazd/wyjazd od strony południowej zostanie zlikwidowany, a powstanie nowy od strony zachodniej – mówi Wojciech Jachim. – Miejsce zlikwidowanego wjazdu/wyjazdu zastąpi 5 dodatkowych miejsc postojowych. Ten etap obejmuje również przebudowę schodów na Trasę Zamkową w południowej części oraz wykonanie nowych nasadzeń. Trzeci etap zostanie zrealizowany po wybudowaniu Mostu Kłodnego.

Cel całej inwestycji to uporządkowanie terenu pod Trasą Zamkową, zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców i gości Starego Miasta oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej.

pierwszy etap przebudowy parkingu pod Trasą Zamkową
Źródło: Urząd Miasta Szczecin

Nowy parking będzie powiązany funkcjonalnie z przyszłą inwestycją drogową pn. „Budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztowni w Szczecinie.” Obecnie parking pod Trasą Zamkową liczy ok. 250 miejsc postojowych. Po modernizacji i rozbudowie będzie miał 386 miejsc postojowych.

Cztery Place Starego Miasta

Przebudowa i powiększenie parkingu pod Trasą Zamkową to jedna z kilku planowanych inwestycji na Starym Mieście, których celem jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, wygodnej i bezpiecznej dla pieszych, a także dostosowanej do potrzeb mieszkańców i biznesu lokalnego.

Działania te są częścią programu urbanistycznego „Cztery Place Starego Miasta” wypracowanego przez mieszkańców i władze Szczecina podczas konsultacji w okresie od lipca do października 2019 r.

W ramach programu zaplanowano  ponadto m.in.: 
 • rewitalizację Placu Orła Białego
 • budowę nowej przychodni przy ul. Staromłyńskiej
 • budowę budynku z funkcją parkingową w sąsiedztwie przychodni przy ul. Staromłyńskiej

W planach Miasta dotyczących Starego Miasta są także:

 • budowa Mostu Kłodnego, z linią tramwajową Stare Miasto – Łasztownia,
 • zwężenie ulicy Jana z Kolna i odtworzenie zabudowy bulwarów nadodrzańskich.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl