W Szczecinie uruchomią studia podyplomowe z transformacji energetycznej

08:55
z transformacji energetycznej
Fot: Akademia Transformacji Energetycznej

Politechnika Śląska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz firma ENERGO-COMPLEX z Piekar Śląskich utworzyły pierwsze w Polsce konsorcjum oferujące studia podyplomowe z zakresu transformacji energetycznej.

Transformacja sposobu pozyskiwania, przetwarzania i zużywania energii wymaga współpracy między światem nauki a biznesem. W odpowiedzi na tę potrzebę powstała Akademia Transformacji Energetycznej na Śląsku, będąca hubem kompetencyjnym wspierającym restrukturyzację systemu energetycznego. Nowa oferta edukacyjna, dedykowana jest tym, którzy chcą być na bieżąco z transformacją energetyczną.  Start studiów podyplomowych planowany jest na jesień 2024 roku i będzie obejmować doświadczenia województw śląskiego i zachodniopomorskiego.

Transformacja energetyczna nie tylko jest niezbędna, lecz również stanowi szansę na rozwój gospodarczy, społeczny i technologiczny. Kluczowym elementem tego procesu jest edukacja i posiadanie kompetencji przez specjalistów, którzy będą w stanie skonstruować, wdrożyć i zarządzać zrównoważonym systemem energetycznym.

Współpracę formalizuje umowa podpisana przez prezesa firmy ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o., dr inż. Marka Szrota, dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Mariana Kampika oraz dziekana Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dr hab. inż. Krzysztofa Okarmę, prof. ZUT.

Studia podyplomowe z transformacji energetycznej mają odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę posiadającą aktualną, kompleksową i praktyczną wiedzę na temat transformacji energetycznej i jej wpływu na różne sektory i obszary życia. Program studiów będzie dostosowany do najnowszych trendów i wyzwań z zakresu transformacji energetycznej, uwzględniając aspekty techniczne, ekonomiczne, prawne i społeczne. Studia stanowią część większego projektu, jakim jest Akademia Transformacji Energetycznej, mającej na celu rozwijanie kompetencji i rozwiązywanie realnych problemów.

Dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT, komentuje: „Cieszymy się, że możemy być partnerem w tym przedsięwzięciu, które łączy świat nauki i biznesu w służbie transformacji energetycznej. Jako uczelnia techniczna, mamy doświadczenie i potencjał w zakresie prowadzenia badań i kształcenia w dziedzinie energetyki. Chcemy się nimi dzielić z naszymi studentami podyplomowymi, aby pomóc im poszerzyć swoje horyzonty i zrozumieć złożoność i znaczenie procesu transformacji energetycznej dla współczesnego świata.”

Studia podyplomowe będą obejmować dwusemestralny program, trwający 220 godzin teoretycznych i praktycznych, z wykładowcami pochodzącymi z Politechniki Śląskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz firmy ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w dziedzinie transformacji energetycznej, niezależnie od branży, w której pracują.

Akademia Transformacji Energetycznej nie ogranicza się tylko do studiów podyplomowych; organizuje również szkolenia, seminaria i konferencje. Kolejna konferencja planowana jest na 10-12 kwietnia 2024 roku w Szczecinie i skupi się na najnowszych trendach i wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną.

Dr inż. Marek Szrot, prezes zarządu ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o., organizator ATE, dodaje: „W Szczecinie poruszymy takie tematy, jak efektywność energetyczna, magazynowanie energii, elektromobilność, energetyka off-shore, wielkoskalowa PV czy energetyka jądrowa. Konferencja będzie również okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy między uczestnikami, którzy reprezentują różne sektory i środowiska zainteresowane transformacją energetyczną. Wśród prelegentów znajdą się eksperci, praktycy i liderzy z firmy Energo-Complex, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Politechniki Śląskiej, a także z innych instytucji i organizacji.”

Twórcy Akademii Transformacji Energetycznej mają nadzieję, że wiedzą i doświadczeniem z zakresu transformacji energetycznej będą mogli dzielić się nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl