„Jak? Gdzie? Co? H2O! – poidełka w szkołach promują picie kranówki

„Jak? Gdzie? Co? H2O! to tematyka filmów, które są elementem projektu edukacyjnego „Pij Kranówkę”. Projekt „Pij kranówkę” jest inicjatywą mającą na celu promowanie zdrowych nawyków, zwłaszcza picia wody z poidełka lub kranu, wśród dzieci i młodzieży. W ramach tego przedsięwzięcia, w 23 wybranych szkołach w Szczecinie, zainstalowano 40 nowoczesnych poidełek, które umożliwiają łatwe i wygodne napełnianie bidonów.

Edukacja w Szkołach

Wybór placówek oświatowych jako miejsc montażu poidełek ma swoje uzasadnienie. Szkoły odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu nawyków i postaw u najmłodszych. Zapewnienie dzieciom stałego dostępu do czystej wody pitnej pomaga zakorzenić w nich zdrowe nawyki żywieniowe. Mimo że dzieci często wybierają słodkie napoje, mając dostęp do czystej wody, z czasem przekonają się, że to znakomite źródło nawodnienia i o wiele zdrowsze niż napoje butelkowane.

Wpływ na Środowisko

Ten projekt ma również pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Poprzez zachęcanie do picia wody z kranu zamiast napojów butelkowanych, przyczyniamy się do ograniczenia ilości plastiku w ekosystemie.

Cele Projektu

Celami programu „Pij kranówkę” są:

  1. Zakorzenianie zdrowych nawyków już u najmłodszych dzieci.
  2. Pokazywanie procesu produkcji wody i jej drogi od źródła do kranu.
  3. Zwiększenie świadomości zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.
  4. Podkreślenie związku między działaniami człowieka a zanieczyszczeniem środowiska wodnego.
  5. Wprowadzenie właściwych nawyków korzystania z zasobów wodnych.
  6. Pokazywanie sposobów racjonalnego korzystania z wody.
  7. Zachęcanie do wykorzystywania alternatywnych źródeł wody.
  8. Zwiększenie świadomości ekologicznej.

„Pij kranówkę” to nie tylko same poidełka

Projekt „Pij kranówkę” to nie tylko instalacja poidełek. W ramach inicjatywy dostępne są także materiały edukacyjne dla nauczycieli, takie jak scenariusze zajęć i filmy. Dodatkowo, organizowany jest konkurs plastyczny, który stanowi dodatkową formę wyrażenia kreatywności przez dzieci i młodzież.

Jednym z narzędzi promocji projektu jest film edukacyjny zatytułowany „Jak? Gdzie? Co? H2O! – Droga Szczecińskiej Wody od Źródła do Poidełka.” Ten film pokazuje proces produkcji wody, jej uzdatnianie, oraz drogę, jaką pokonuje od źródła do poidełka. Dzięki temu, uczniowie dowiadują się, skąd pochodzi woda, którą piją na co dzień, oraz jakie technologie są wykorzystywane w tym procesie.

Konkurs plastyczny to dodatkowa forma wyrazu dla dzieci i młodzieży. Temat konkursu dotyczy ochrony zasobów wodnych i jest szeroki, pozwalając na różnorodne interpretacje. Prace można przesyłać do 30 listopada, a format prac jest do wyboru, co daje uczestnikom dużą swobodę wyrażania swoich pomysłów.

Edukacja Ekologiczna

Projekt „Pij kranówkę” kładzie nacisk na rozwijanie edukacji ekologicznej i podkreśla znaczenie wody w życiu każdego człowieka. Szkoły są idealnym miejscem do promocji tych idei, a także do pokazania, jak działają wodociągi. Projekt ten podkreśla rolę mieszkańców Szczecina w ochronie środowiska i wpływa na zmianę zachowań rodziców poprzez edukację ich dzieci.

Jak? Gdzie? Co? H2O!
Fot. ZWiK Szczecin / Facebook

Monitoring i Dofinansowanie

Warto zaznaczyć, że za stan instalacji wewnętrznych w budynkach odpowiadają poszczególne szkoły, ale ZWiK utrzymuje stały kontakt z placówkami i udziela wsparcia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dodatkowo, regularnie badana jest jakość wody w poidełkach.

Projekt „Pij kranówkę” o łącznym koszcie 250 tysięcy złotych otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Ten projekt stanowi istotny krok w kierunku promowania zdrowego stylu życia, edukacji ekologicznej i ochrony środowiska w Szczecinie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl