Nowy most zapewni dojazd na Kępę Parnicką i Wyspę Zieloną?

Nowa inwestycja ma na celu usprawnienie komunikacji z nowo powstającymi osiedlami na brzegu Odry w Szczecinie. Obecnie trwają przygotowania do stworzenia kompleksowej dokumentacji projektowej, która umożliwi budowę nowego systemu dróg na terenie Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej.

Jeśli Łasztownia stanowi serce miasta, to obszary Wyspy Zielonej i Kępy Parnickiej mają potencjał na rewitalizację nabrzeża Szczecina poprzez realizację projektów inwestycyjnych. W tej sprawie obecnie przygotowywana jest kompleksowa dokumentacja projektowa układu drogowego, który poprawi dostępność tych obszarów i zintegruje je z resztą miasta.

Zgodnie z planami, nowa inwestycja zakłada utworzenie nowej drogi, która będzie łączyć ulicę Heyki, przechodząc przez Wyspę Zieloną, za pomocą nowego mostu nad rzeką Odrą, aż do ulicy Zapadłej, gdzie spotka się z ulicą Kolumba.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu, ta nowa droga zostanie zaprojektowana jako główna arteria komunikacyjna o dwóch pasach ruchu, chodnikach po obu stronach oraz ścieżce rowerowej. Nowy most ma usprawnić komunikację Międzyodrza, gdzie powstają nowe osiedla z lewobrzeżna częścią miasta.

Projekt mostu będzie spełniał wymagania żeglugi IV klasy (oznacza to prześwit pod mostem od 5,25 m do 7 metrów, który umożliwia przepływanie jednostek o szerokości maksymalnej 9,5 metra.). Szczegóły techniczne zostaną ustalone podczas opracowywania dokumentacji projektowej. Jeszcze nie wiadomo kiedy powstanie nowy most. Obecnie trwają prace przygotowawcze w celu ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy projektu.

dojazd na Kępę Parnicką i Wyspę Zieloną
Fot. UM Szczecin
dojazd na Kępę Parnicką i Wyspę Zieloną
Fot. UM Szczecin
dojazd na Kępę Parnicką i Wyspę Zieloną
Fot. UM Szczecin
dojazd na Kępę Parnicką i Wyspę Zieloną
Fot. UM Szczecin
dojazd na Kępę Parnicką i Wyspę Zieloną
Fot. UM Szczecin
dojazd na Kępę Parnicką i Wyspę Zieloną
Fot. UM Szczecin
dojazd na Kępę Parnicką i Wyspę Zieloną
Fot. UM Szczecin

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl