Indeks Start2Star – trwa nabór do programu stypendialnego dla najzdolniejszych maturzystów z niezamożnych rodzin

Ruszyła rekrutacja do 16. edycji programu Indeks Start2Star. Jest to program stypendialny dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin i zaczynających studia.

Wyłonionych zostanie 14-stu finalistów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały okres studiów (I i II stopnia). Kwota ta pozwoli pokryć koszty kształcenia i zakwaterowania, ale także umożliwi rozwój zainteresowań.

Jakie warunki należy spełnić?

  • być uczniem ostatnich klas szkół średnich, przystępującym w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
  • uzyskać średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły średniej minimum 4.0;
  • wykazać się aktywnością pozaszkolną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat;
  • uczestniczyć w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym;
  • mieć miesięczny dochód nieprzekraczający 1800 zł netto na osobę w rodzinie w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych.

Rejestracja trwa do 1 września. Formularz dostępny TUTAJ.

Projekt „Indeks Start2star” jest programem finansowanym w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich, a jego realizacja odbywa się we współpracy z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi. Program obejmuje Wsparcie dla wybitnie uzdolnionych maturzystów z niezamożnych rodzin, którzy kontynuują naukę na najlepszych uczelniach w Polsce poprzez przyznawanie stypendiów na cały okres studiów. Beneficjenci otrzymują stypendium, które w znacznym stopniu pokrywa koszty ich kształcenia, utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją. Uczestnicy projektu zobowiązują się do przepracowania w Polsce, po studiach, pięciu lat. Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich finansuje program stypendialny od 2008 roku. „Indeks Start2Star” obejmuje cały, regulaminowy okres studiów, a wysokość stypendiów wynosi obecnie 1600 zł miesięcznie. Dotychczas Fundacja pomogła wykształcić się już 204 podopiecznym, na co przeznaczyła ponad 12,5 mln złotych. Tylko w 2018 r. na cele stypendialne przeznaczono ponad 1,2 mln złotych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl