Zgłoś się do Uniwersytetu Pierwszego Wieku i zostań liderem w swojej lokalnej społeczności!

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy zaczyna nabór do nowego projektu pt.: Uniwersytet Pierwszego Wieku. To szansa na rozwój dla osób w wieku 15-29 lat, które chcą podnieść swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne.

Jesteś osobą poszukującą nowego celu? Interesuje Cię praca społeczna albo rady młodzieżowe na wszystkich szczeblach? A może chcesz pogodzić obowiązki szkolne i prywatne z własnym rozwojem? Jeśli tak, to Uniwersytet Pierwszego Wieku jest dla Ciebie!

Pomysłodawcom zależy, aby absolwenci UPW stali się lokalnymi liderami, zakładali organizacje/rady młodzieżowe i zachęcali innych do działania mającego na celu budowanie „małej ojczyzny”.

Program, podczas którego zapewnione zostaną materiały szkoleniowe, słodki poczęstunek z napojami oraz mentoring specjalistów z dużym doświadczeniem, składać będzie się 6 zjazdów weekendowych w wymiarze łącznie 120 godzin warsztatów.

Uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć czym są organizacje/rady młodzieżowe poprzez czynny udział w warsztatach.

Bloki tematyczne, które wejdą w skład projektu to:

  • I – Liderowanie, przywództwo budowanie zespołu
  • II – Animacja społeczna, narzędzia animacji, działania animacyjne
  • III – Akcje społeczne
  • IV – Pozyskiwanie funduszy
  • V – Promocja działań, narzędzia promocyjne, komunikacja, planowanie promocji
  • VI – Coaching, mentoring lub zarządzanie zespołem
  • VII – Zakładanie oraz prowadzenie organizacji i rad młodzieżowych

Uniwersytet Pierwszego Wieku do końca roku 2025 jest projektem pilotażowym, ale w planie jest cykliczność przedsięwzięcia.

Miejsce realizacji zadania:

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja z siedzibą w Mierzynie, ul. Welecka 13b, 72-006 Mierzyn

Siedziba ZUL to miejsce dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz w pełni przystosowany i wyposażony do zajęć dydaktycznych, warsztatowych i plenerowych.

Do kogo skierowany jest projekt

Działanie skierowane jest do 40 osób (20 osób w roku 2024 oraz 20 osób w roku 2025):

  • w wieku 15-29 lat
  • wykazujące się już wcześniej zaangażowaniem społecznym bądź zainteresowanych taką inicjatywą.

Aby wziąć udział w rekrutacji wypełnij formularz TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl