50 mln zł na edukację ogólną dla 43 projektów z całego województwa

Na działania edukacyjne, w obszarze edukacji przedszkolnej oraz szkolnictwa ogólnego, zostanie przeznaczona kwota 71 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. To wynik dwóch pierwszych konkursów zrealizowanych w nowym okresie programowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Na co mogą liczyć uczniowie i nauczyciele? W których szkołach pojawi się nowe wyposażenie?

Unijne środki z tych konkursów kierowane są do całej społeczności szkolnej, by mogła dostosowywać się do wyzwań współczesnych czasów. To fundusze na dodatkowe zajęcia, prowadzenie kół zainteresowań, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, kursy dla nauczycieli czy wyjazdy edukacyjne, np. do Morskiego Centrum Nauki. Dzięki tym dotacjom w wielu klasach pojawi się również nowoczesny sprzęt, który ma ułatwić zdobywanie kompetencji cyfrowych – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

We wtorek i w środę z pierwszymi beneficjentami – włodarzami gmin i powiatów spotkała się Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska. Spotkania, podczas których podpisywano umowy, odbyły się w Reczu, Choszcznie, Mirosławcu, Czaplinku, Drawsku Pomorskim i Połczynie-Zdroju.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

50 mln zł na edukację ogólną

Na działania poprawiające jakość kształcenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zostanie przeznaczonych ponad 50 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego+. Do dofinansowania wybrano 43 projekty z całego województwa.

Dodatkowe zajęcia z matematyki i przyrody, lekcje języków obcych, wsparcie psychologiczne czy lepiej doposażone sale dydaktyczne. To wszystko zapewnić równy dostęp do edukacji w całym regionie, ale także ma pomóc uczniom szkół podstawowych oraz liceów z regionu dobrze zdawać egzaminy. Są też środki na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, zajęcia dodatkowe dla dzieci i kształcenie kadry nauczycielskiej – mówi Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Konkursy, w których wyłoniono dofinansowane projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego+ przeprowadził Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Dyrektor Andrzej Przewoda zaznacza, że wysoka jakość kształcenia zależy przede wszystkim od nauczyciela i ucznia. Nauczyciele to najważniejsza po uczniach grupa decydująca o tym, jak przebiega proces dydaktyczny i jakie przynosi rezultaty. Z tego względu nauczyciele będą mieli możliwość uczestnictwa w kursach, szkoleniach czy studiach podyplomowych.

Z kolei uczniowie wezmą udział w tematycznych warsztatach, laboratoriach, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Przewidziano wsparcie psychologiczno-pedagogiczne czy stypendia. Z FE będzie można też doposażyć pracownie czy realizować projekty wspierające cyfryzację danej placówki. Możliwe będą też działania w zakresie edukacji włączającej. To np. dostosowanie architektoniczne i edukacyjne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością czy zajęcia świadomościowe.

Nowe technologie w Połczynie-Zdroju

Z pomocą środków EFS+ Gmina Połczyn-Zdrój zrealizuje projekt edukacyjny o wartości prawie 2 mln zł. Dzięki niemu odbywać się będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia sportowe. Uczniowie klas VII I VIII skorzystają z doradztwa zawodowego. W klasach przybędzie pomocy dydaktycznych. To: cyfrowe laboratorium, pracownia przyrodnicza i geograficzna, ekran dotykowy, zestawy komputerowe, monitory interaktywne. Ze wsparcia skorzystają uczniowie i nauczyciele z SP 1 i SP 2 w Połczynie-Zdroju, SP w Bolkowie i SP w Redle.

Półkolonie z robotyką w Drawsku Pomorskim

Z kolei Gmina Drawsko Pomorskie pozyskała środki m.in. na półkolonie z robotyki, organizację festiwalu nauki czy doposażenie pracowni przyrodniczej. Wsparciem objętych zostanie 280 uczniów i 10 nauczycieli z SP nr 1. Wartość projektu to 867 tys. zł.

Ponad 2 mln zł na edukację w gminie Choszczno

Dodatkowe zajęcia dla uczniów, a także wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe dostępne będzie też dla uczniów SP 1 i 3 w Choszcznie, SP w Korytowie, SP w Sławęcinie, SP w Suliszewie, SP w Zamęcinie.  Gmina Choszczno będzie realizować projekt warty 2,2 mln zł.

LO w Pyrzycach z ofertą dla uzdolnionych

Natomiast Powiat Pyrzycki wykorzysta unijną dotację na wsparcie szkolnictwa w LO przy Zespole Szkół nr 1 w Pyrzycach. JST będzie miał do dyspozycji prawie 1,3 mln zł (wartość całego projektu).  Zaplanowano zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych z matematyki, języka polskiego, historii, ale też z zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, historii, biologii.  Uczniowie będą mogli wziąć udział w kołach zainteresowań (fotograficzne, psychologiczne) i laboratoriach (chemiczne, biologiczne). To także środki na zakup pomocy dydaktycznych czy modernizację sieci internetowej.

Dotacje na polepszenie warunków nauczania w szkołach otrzyma też Gmina Mirosławiec (SP w Mirosławcu i Piecniku) oraz Gmina Czaplinek.

21,5 mln zł na edukację przedszkolną

Drugi rozstrzygnięty konkurs dotyczył obszaru edukacji przedszkolnej (działanie 6.8). Do dofinansowania wybrano 18 wniosków na łączną kwotę dofinansowania blisko 21,5 mln zł.

Sukcesywnie zwiększamy liczbę miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego z pomocą środków unijnych. W szczególności przedmiotem uwagi w tym zakresie będą tereny wiejskie – podkreśla Członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska.
 
Jednym ze zwycięskich projektów jest „Akademia Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie” złożony przez Powiat Drawski. 3,5 mln zł zostanie przeznaczone na edukację przedszkolną – powstaną nowe grupy przedszkolne. Zaplanowano także zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków (w tym terapeutyczne, kreatywne, językowe, ruchowe, rytmiczne, proekologiczne, programowania), zakup pomocy dydaktycznych (interaktywna ściana i podłoga, stół do terapii ręki, sala doświadczeń świata, grota solna), kursy i szkolenia dla nauczycieli czy adaptację sal.

Więcej informacji o nowej perspektywie finansowej, prowadzonych naborach i szkoleniach znajdziesz TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl