Krajowy rekord w szpitalu na Arkońskiej: ponad 100 operacji kręgosłupów z udziałem robota!

Od lutego 2022 roku Szpital Wojewódzki w Szczecinie jest wyposażony w nowoczesny system robotycznej nawigacji, który stanowi nieocenione wsparcie dla neurochirurgów. Placówka ta była trzecim szpitalem w Polsce, gdzie pacjenci mogli skorzystać z tak zaawansowanej technologii podczas operacji kręgosłupowych. Do tej pory robot brał udział w ponad 100 zabiegach, co stanowi rekord w kraju.

Neurochirurdzy z tego szpitala byli również pierwsi w Polsce, którzy wykorzystali robota przy operacji szyjnego odcinka kręgosłupa u pacjenta, który doznał złamania w wyniku urazu. Dzięki doświadczeniu zespołu operacyjnego i precyzji ramienia robotycznego, udało się bezpiecznie ustabilizować złamany kręgosłup.

Wdrożenie tego nowego narzędzia wymagało nauki całego zespołu operacyjnego, włączając w to operatora, instrumentariuszki, techników radiologii i zespół anestezjologiczny. Każdy musiał przystosować się do nowego podejścia do operacji kręgosłupa, co stanowiło wyzwanie, ale zwiększyło bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

Korzyści z wykorzystania systemu robotycznej nawigacji

Główną zaletą systemu jest jego niezwykła precyzja. Robotyczne ramię, sterowane przez lekarza, w połączeniu z dokładnym mapowaniem organizmu pacjenta w technologii 3D, pozwala na dokładne umieszczenie implantów w wybranych miejscach. Dzięki temu pacjenci mają większe szanse na sukces operacji.

Osadzenie każdego jednego implantu w kręgosłupie wymaga od neurochirurga idealnej niemal precyzji. Jeśli któryś z tych implantów miałby znaleźć się w nieidealnej pozycji, to następstwa dla pacjenta bardzo często są opłakane – dodaje dr Sałapa. – Robotowi nie drżą ręce, więc ma nad lekarzem pewną przewagę. Potrzebne jest jednak doświadczenie, które nasz zespół nabywa od ponad 1,5 roku, by tym ramieniem odpowiednio operować.

Korzyści wynikające z wykorzystania tego systemu są liczne. Pacjenci operowani przy pomocy robota zazwyczaj dochodzą do siebie szybciej i krócej przebywają w szpitalu. Ponadto, narażenie na promieniowanie rentgenowskie jest znacznie mniejsze zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego.

W Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie pięciu lekarzy neurochirurgów obsługuje ten system robotycznej nawigacji, który jest obecnie wykorzystywany w pięciu publicznych szpitalach w Polsce.

Zakup tego sprzętu kosztował ponad 5,1 miliona złotych, z czego 2,4 miliona złotych pochodziło z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

100 operacji kręgosłupów
Fot. SPWSZ w Szczecinie
100 operacji kręgosłupów
Fot. SPWSZ w Szczecinie
100 operacji kręgosłupów
Fot. SPWSZ w Szczecinie
100 operacji kręgosłupów
Fot. SPWSZ w Szczecinie
100 operacji kręgosłupów
Fot. SPWSZ w Szczecinie

 

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl