Znaleziska z okresu wojny siedmioletniej w Obrotach pod Kołobrzegiem

Eksponaty z okresu wojny siedmioletniej zostały znalezione w Obrotach pod Kołobrzegiem na prywatnej posesji. Metalowy żeton, dwa krzyżyki prawosławne i ikonę podróżną z wizerunkiem św. Mikołaja Cudotwórcy trafiły do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

23 maja kierownik Działu Historii Kołobrzegu, dr Robert Dziemba, otrzymał informację o odkryciu ludzkich szczątków w miejscowości Obroty, w gminie Kołobrzeg. Po przybyciu na miejsce, wraz z nim pojawił się Jan Orliński, lider Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej „Parsęta”, oraz przedstawiciele policji z Kołobrzegu. Szczątki ludzkie znaleziono przy fundamencie domu, który właściciele postanowili ocieplić. Właściciel natknął się na nie obok metalowego przedmiotu. Wstępna analiza wskazała, że ten przedmiot nie tylko jest stary, ale także pochodzi z Rosji.

Kolejnego dnia, czyli 24 maja, Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza „Parsęta” podjęła prace wykopaliskowe, prowadzone pod nadzorem archeologa mgr Ewy Kozak z Działu Historii Kołobrzegu. Dzięki staraniom członków „Parsęty” udało się odnaleźć szczątki trzech osób. Wszystko wskazuje na to, że w badanym miejscu znajduje się więcej szczątków. Eksploracja objęła jedynie fragment terenu ze względu na planowane prace.

Odnalezione szczątki zostały pochowane na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu. Przedmioty znalezione w trakcie wykopalisk, w tym żeton metalowy, dwa krzyżyki i ikona, przekazano do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Znaleziska z okresu wojny siedmioletniej

Znaleziska z okresu wojny siedmioletniej
Źródło: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Najcenniejszym znaleziskiem okazała się ikona podróżna przedstawiająca św. Mikołaja Cudotwórcę, arcybiskupa Myr Licyjskich. Datowanie wykazało, że jest to prawdopodobnie ikona prawosławna z około II połowy XVIII wieku. To cenne odkrycie przywołuje obraz św. Mikołaja, który był patronem pielgrzymów i podróżujących.

Dodatkowo, znalezione krzyżyki również sugerują charakter prawosławny i wymagają dalszych badań. Natomiast odnaleziony żeton jest uważany za żeton folwarczny lub token, wykorzystywany w dawnej rachunkowości. Wizerunek przedstawia Ludwika XIV oraz Herb Wielkiego Królestwa Francji.

Te historyczne artefakty, w tym rzadkie znaleziska krzyżyków i ikony z okresu wojny siedmioletniej, kiedy to wojska rosyjskie oblegały trzykrotnie Kołobrzeg (1758, 1760 i 1761 rok), zostaną wystawione w Muzeum Miasta Kołobrzeg w Pałacu Braunschweigów. Stanowią one unikalne i autentyczne elementy kolekcji Muzeum Oręża Polskiego, uzupełniając dotychczasową zbiórkę o nowe aspekty związane z wojną siedmioletnią.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl