Wybierz imię dla młodego żubra w Wolińskim Parku Narodowym

W czerwcu tego roku w Zagrodzie Pokazowej Żubrów przyszło na świat żubrzątko – samica. Maluch ma się dobrze, jest pod stałą opieką swojej mamy. Matką kilkumiesięcznej jałówki jest krowa Posawa, zaś ojcem jest byk – Polanin. Nadszedł czas, aby nadać imię i zarejestrować je w Księdze Rodowodowej Żubrów.

Tradycyjnie został ogłoszony otwarty dla wszystkich KONKURS na imię dla nowego członka wolińskiego stada. Zgodnie z tradycją imiona dla żubrów urodzonych w Zagrodzie muszą zaczynać się na sylabę „Po” od angielskiego słowa „Poland”. W wymyślaniu imienia obowiązuje dowolność. Mile widziane są propozycje  nawiązujące do tradycji polskich lub regionu, w którym urodziły się żubry lub do osób czy wydarzeń historycznych bądź współczesnych.

Reguły wyboru imion dla żubrzątka:

  1. imię żubra, musi się zaczynać na sylabę „Po”,
  2. propozycje wulgarne czy obraźliwe nie są dopuszczalne,
  3. propozycje będą weryfikowane w Księdze Rodowodowej Żubrów i w pierwszej kolejności wybierane do dalszego etapu konkursu będzie imię unikalne, dotychczas nie wykorzystane,
  4. w przypadku nadesłania powtarzających się propozycji imion, pod uwagę będzie brana propozycja przysłana najwcześniej,
  5. spośród najbardziej unikalnych propozycji (priorytetem są propozycje niepowtarzające się) zostanie wybranych do 10, które zostaną opublikowane na stronie www oraz na profilu Facebook Wolińskiego Parku Narodowego,
  6. wybrane propozycje zostaną w drugim etapie konkursu poddane głosowaniu w sondzie internetowej,
  7. wygra propozycja z największą liczbą głosów.

Swoje propozycje imion można przesyłać na adres email: konkurs@wolinpn.pl do dnia 19.10.2022r. oraz aktualnym adresem email (niezbędne do kontaktu w przypadku wybrania proponowanego imienia).

Osoba, której propozycja zostanie wybrana otrzyma zaszczytny tytuł „Ojca chrzestnego” lub „Matki chrzestnej” żubrzątka, dyplom oraz rodzinne zaproszenie do odwiedzin żubrów w Zagrody Pokazowej Żubrów. Termin odwiedzin zostanie ustalony indywidualnie.

Fot. Woliński Park Narodowy

Fot. Woliński Park Narodowy

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl