Budowa nowego toru podejściowego do Świnoujścia – umowa na studium wykonalności podpisana!

W poniedziałek, 6 maja, w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie została podpisana umowa na studium wykonalności, przygotowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz na odkład urobku, a także opracowań pomocniczych dla zadania „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”.

Budowa nowego, wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia, będzie realizowana dzięki środkom europejskim z Programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko” na lata 2021–2027. W wydarzeniu wzięli udział Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, oraz Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Źródło: Urząd Morski w Szczecinie

— To ważny dzień dla rozwoju regionu Pomorza Zachodniego. Podpisana dziś umowa to kolejny krok na drodze do wybudowania nowego toru podejściowego do portu w Świnoujściu, który pozwoli na obsługę największych statków, jakie mogą wpływać na Bałtyk — powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Kto zrealizuje zadanie

Wykonawcą studium jest, wyłonione w ramach postępowania przetargowego, konsorcjum firm „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego z Gdańska (lider konsorcjum) i EKO-KONSULT Sp. z o.o. z Gdańska, za kwotę 9 mln 771 tys. 995,21 zł. Oprócz studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla inwestycji „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”, umowa obejmuje również m.in. wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszary NATURA 2000 (na potrzeby uzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia, wydawanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska), pobranie i zbadanie próbek urobku pochodzącego z dna trasy nowego toru oraz wykonanie raportu na jego odkład do morza, a także wariantowej koncepcji gospodarowania urobkiem pogłębiarskim.

Termin wykonania umowy to 32 miesiące od dnia jej podpisania.

Budowa toru podejściowego do Świnoujścia
Źródło: Urząd Morski w Szczecinie

O zadaniu

Budowa wschodniego toru podejściowego do nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu obejmie odcinek o długości ok. 70 km, szerokości od 250 do 530 m szerokości i głębokości technicznej 17,0 m. Maksymalne parametry statków, planowanych do żeglugi na nowo projektowanym torze, to: długość do ok. 400 m, szerokość do 60 m i zanurzenie do 15 m. Nowe podejście zostanie poprowadzone na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu i będzie przebiegać po wodach polskiego morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej.

Obszar, w którym będzie się mieścił tor, to korytarz wyznaczony dla tras żeglugowych, zawarty w „Planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów i uzgodnionym transgranicznie. Szacowana ilość urobku do wydobycia podczas prac pogłębiarskich to ok. 150 mln metrów sześciennych. Czas realizacji robót budowlanych: lata 2027 – 2029. Wartość zadania pn. „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”  to 7 mld 331 mln 25 tys. złotych, a kwota dofinansowania UE wynosi 2 mld 805 mln 770 tys. złotych. Zadanie jest jednym z elementów programu wieloletniego pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029”.

Zobacz także:

W porcie w Świnoujściu powstanie nowy tor podejściowy

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl