„Matka Polka” – kołobrzeska rzeźba odzyska swój dawny blask

Rzeźba „Matka Polka” w Kołobrzegu autorstwa Zygmunta Wujka odzyska swoje dawne walory estetyczne w ramach zaplanowanych prac konserwatorskich.


Jest to posąg, który znajduje się na terenie kwatery kombatantów – uczestników walk 1939, Monte Cassino, Lenino i Kołobrzeg na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu.

Jego konserwacja będzie możliwa dzięki środkom otrzymanym przez Miasto Kołobrzeg z programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej- 2023”, pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 54.000 zł.

Głównym założeniem prac konserwatorskich jest przeprowadzenie zabiegów przywracających właściwości techniczne rzeźby, a także przywrócenie jej dawnych walorów estetycznych. Celem zadania jest uratowanie obiektu przed zniszczeniem i powstrzymanie procesów degradacji oraz pełna kompleksowa konserwacja rzeźby, wyeliminowanie przyczyn powstałych zniszczeń przed dalszym rozwijaniem procesów destrukcyjnych. Zaplanowane prace potrwają do jesieni br.

Autorem dzieła jest artysta rzeźbiarz – Zygmunt Wujek (1938 – 2018).

Pomnik odsłonięto podczas uroczystych obchodów 50. rocznicy Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z morzem w 1995 roku.

W ramach zadania zaplanowano także opracowanie tablicy informacyjnej dotyczącej rzeźby i sylwetki jej autora, z odniesieniem do historii powstania kwatery kombatantów.

Zadanie koordynuje Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu oraz Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Kołobrzeg.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl