Falochron zachodni w Mrzeżynie oddany do użytku

Modernizacja falochronu zachodniego w Mrzeżynie, przeprowadzona przez Urząd Morski w Szczecinie, została zakończona, stanowiąc ważną inwestycję w ramach projektu UE o nazwie „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”.

Modernizacja falochrony zachodniego

W ramach przebudowy falochronu zachodniego w Mrzeżynie przeprowadzono szereg istotnych działań. Wysokość falochronu została podniesiona na podstawie analizy warunków falowych. Przeprowadzono remont nadbudowy i parapetu, a także zastosowano uszczelnienie w postaci palisady ze stalowych ścianek szczelnych i pali stalowych. Zewnętrzną stronę falochronu wzbogacono o narzut kamienny. Dodatkowo, wykonano nową instalację elektryczną, która zapewnia zasilanie świateł nawigacyjnych oraz oświetlenia falochronu. Obiekt został wyposażony w barierki ochronne wzdłuż krawędzi falochronu od strony kanału portowego. Z kolei od strony kanału portowego zbudowano kierownicę dla jednostek pływających, która posiada odpowiednie oświetlenie nawigacyjne. Na odcinku głowicowym falochronu zamontowano pachoły cumownicze o nośności 15 ton oraz belki odbojowe. Podstawowe parametry falochronu pozostały bez zmian, z wyjątkiem niezbędnych korekt wynikających z potrzeb konstrukcyjnych.

Falochron wschodni, który został oddany do użytku w kwietniu ubiegłego roku, ma długość 138,5 metra, natomiast falochron zachodni ma długość 316 metrów. Przebudowę obydwu falochronów przeprowadziła firma PHU Hydrobud z Ustronia Morskiego, a koszt całej inwestycji wyniósł ponad 26 milionów złotych, z czego łączna kwota przebudowy falochronu zachodniego to ponad 17 milionów złotych.

modernizacja falochronu zachodniego
Fot. Urząd Morski w Szczecinie

O projekcie

Projekt „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” jest realizowany przez Urząd Morski w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. W skład projektu wchodzi m.in. przebudowa falochronów w Mrzeżynie (zarówno wschodniego, jak i zachodniego) oraz umocnienie brzegowe na wschodnim falochronie. Ponadto, przewidziana jest przebudowa dwóch nabrzeży postojowych dla rybaków oraz prace czerpalne w Trzebieży, a także modernizacja nabrzeża Południowego i nabrzeża Postojowego w Lubinie. W Niechorzu planowana jest rozbudowa pomostu rybackiego nr 1. Całkowity koszt całego projektu wynosi około 45,5 milionów złotych. Obecnie trwają prace związane z przebudową nabrzeża Postojowego wraz z wyciągiem łodziowym w porcie morskim w Lubinie, natomiast wszystkie pozostałe zadania zostały już zrealizowane. Zakończenie całego projektu przewidziane jest na trzeci kwartał 2023 roku.

modernizacja falochronu zachodniego
Fot. Urząd Morski w Szczecinie

/Źródło: Urząd Morski w Szczecinie/