Wielopokoleniowy List do Świętego Mikołaja – konkurs!

Gryfino

12:10
Źródło: UM Gryfino

Świąteczny Konkurs Listów do Świętego Mikołaja: to konkurs wielopokoleniowy organizowany przez  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Konkursie „Wielopokoleniowy List do Świętego Mikołaja”, który ma na celu nie tylko rozwijanie aktywności i wyobraźni, ale również propagowanie bożonarodzeniowej tradycji pisania listów oraz budowanie silniejszych więzi międzypokoleniowych.

Inicjatywa ta skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Gryfino, a celem jest stworzenie niepowtarzalnej okazji, by dzieci i seniorzy wspólnie zatopili w świątecznej atmosferze, dzieląc się marzeniami i oczekiwaniami.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców, przynajmniej jedna osoba powinna być mieszkańcem gminy Gryfino. Konkurs ma charakter otwarty, udział jest dobrowolny i nieodpłatny.

Zasady konkursu

  1. Napisz list do Świętego Mikołaja w nieodłącznym tandemie nadawców – dziecka oraz seniora (osoby w wieku babci lub dziadka). Nie muszą to być osoby z jednej rodziny.
  2. List można sporządzić ręcznie lub za pomocą komputera.

Prace konkursowe oceni specjalnie powołana komisja wskazana przez Organizatora, biorąc pod uwagę kreatywność, styl listu, pomysłowość, oryginalność, staranność i nawiązanie do tematyki świątecznej.

Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, a laureatów konkursu ogłosi się podczas Gryfińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się 17 grudnia 2023 roku na Placu Księcia Barnima I. Zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Napisany list trzeba wysłać na adres Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, lub wrzucić do specjalnej skrzynki na listy do Świętego Mikołaja znajdującej się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu.

Ostateczny termin składania listów to 11 grudnia 2023 roku.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl