„Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Szczecin

09:00
Zdjęcie ilustracyjne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje dofinansowanie do zakupu lub naprawy wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie lekarza. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedmioty, w przypadku których wymagany jest udział własny świadczeniobiorcy w limicie finansowania wyznaczonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia tzn. wyrobów medycznych, które nie są finansowane w 100 % z NFZ. Mogą to być np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pielucho-majtki, cewniki, sprzęt stomijny.

O dofinasowanie można ubiegać w ramach przedmiotów zakupionych po 24 lutego 2022.

Pomoc udzielana jest obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

  • pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  • posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadasz.

Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Wnioski w języku polskim wraz z wymaganymi dokumentami można składać w:

Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
przy ul. Abramowskiego 19 (wejście od ul. Mickiewicza)
71-104 Szczecin.

Poniedziałek 8.00 do 15.00
Wtorek – Czwartek 10.00 do 14.00
W piątki wnioski nie są przyjmowane.

Nie będą przyjmowane wnioski bez wymaganych załączników:

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:

Wnioski można pobrać TUTAJ.

Завантажте анкету >>>

Підтримка для громадян України з інвалідністю

Державний фонд реабілітації осіб з інвалідністю пропонує субсидії на придбання або ремонт медичних виробів, призначених лікарем. Громадянин України з інвалідністю може отримати цю допомогу в рамках Модуля І програми „Допомога громадянам України з інвалідністю”. Заяви разом із необхідними документами можна подати до міського Центру підтримки сім’ї.

Співфінансуванням можуть охоплюватися товари, для яких необхідний власний внесок одержувача в межах ліміту фінансування, встановленого Національним фондом охорони здоров’я, тобто медичних виробів, які не фінансуються на 100% Національним фондом охорони здоров’я. Це можуть бути, наприклад, протези, ортопедичні пристрої та ортези, інвалідні візки, палиці, милиці, ходунки, ортопедичне взуття, інфузійні набори для персональних інсулінових помп, підгузки, катетери, обладнання для стоми.

Субсидію можна оформити на товари, придбані після 24 лютого 2022 року.

Допомога надається громадянам України з інвалідністю, якщо вони відповідають усім наступним умовам:

  • їхнє перебування на території Республіки Польща вважається легальним, відповідно до ст. 2 п. 1 Закону „Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території Республіки Польща”,
  • вони мають документ, що підтверджує 1 або 2 групу інвалідності, виданий відповідно до української системи оцінки інвалідності, або, якщо такого документа немає, достатньо заяви про те, що він є.

Це стосується також дітей, в цьому випадку достатньо заяви опікуна про наявність у нього такого документа, виданого дітям в українській системі оцінки інвалідності.

Заяви разом з необхідними документами можна подавати польською мовою:

Відділ допомоги особам з інвалідністю
вул. Абрамовського 19 (вхід з вул. Міцкевича)
71-104 Щецін.

Понеділок з 8.00 до 15.00
Вівторок – четвер з 10.00 до 14.00.
У п’ятницю заяви не приймаються.

Заяви без необхідних додатків не приймаються:

Документи, необхідні для подання заяви:

Завантажте анкету >>>

/Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie/