„Moje dziecko mnie nie słucha”- warsztaty dla rodziców

Szczecin

08:55
Dział Wsparcia Rodziny MOPR rozpoczyna kolejny cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców „Moje dziecko mnie nie słucha”. W spotkaniach mogą wziąć udział rodzice, którzy chcieliby poszerzyć własną wiedzę oraz kompetencje rodzicielskie.

Spotkania będą odbywać się w siedzibie Działu Wsparcia Rodziny przy ul. Smolańskiej 3 w każdy czwartek w godzinach 16:00-18:30. Po zakończeniu zajęć przewidziano jeszcze 30 minut czasu na konsultacje indywidualne dla chętnych osób.

Spotkanie organizacyjne podczas którego przyjmowane będą zapisy osób chętnych do udziału w spotkaniach odbędą się 23 marca o godzinie 16.

Dla dzieci, którym rodzice w tym czasie nie będą mogli zapewnić opieki, w sąsiedniej sali organizowane będą zajęcia ( zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat).

Program realizowany jest w formie warsztatów, podczas których uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach grupowych, ogrywane są scenki, prowadzone są dyskusje. Podczas zajęć uczestnicy analizować będą codzienne sytuacje z życia rodzinnego i uczyć się skutecznych sposobów radzenia sobie z problemami funkcjonowania rodziny.

Tematyka spotkań dotyczyć będzie obszaru świadomości własnych celów wychowania, poznania i rozumienia świata uczuć własnych oraz dziecka, umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętności rozwiązywania konfliktów, utrzymania prawidłowych relacji w rodzinie i środowisku społecznym. Program spotkań obejmuje również zajęcia z zakresu treningu interpersonalnego, oraz treningów szeroko rozumianego funkcjonowania społecznego. Przy każdym spotkaniu uczestnicy będą mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych prowadzonych przez doradcę psychospołecznego – socjoterapeutę -panią Alicję Szmeterowicz.

/Źródło: MOPR Szczecin/