Od poniedziałku 17 maja zmiany w organizacji ruchu na ul. Bułgarskiej

Szczecin

W poniedziałek 17 maja br. wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w ciągu ul. Bułgarskiej.

W związku z robotami wprowadzona zostanie organizacja ruchu polegająca na zamknięciu wjazdu w ul. Bułgarską z ul. Arkońskiej i zwężeniu jezdni na całym odcinku ul. Bułgarskiej. Na czas prac zachowany zostanie zostanie dojazd do posesji.

O inwestycji

Zamówienie obejmuje:

roboty rozbiórkowe;
przebudowę jezdni i chodników w ul. Bułgarskiej;
przebudowę skrzyżowania ul. Bułgarskiej z ul. Arkońską;
przebudowę sieci oświetlenia ulicznego;
przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami;
przebudowę kanalizacji ogólnospławnej, budowę i przebudowę przyłączy kanalizacji ogólnospławnej;
przebudowę sieci teletechnicznej; energetycznej NN i SN;
budowę parkingu na 398 miejsc postojowych wraz z drogami wewnętrznymi o długości 0,75km;
budowę kanalizacji deszczowej na terenie parkingu wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

Zadanie jest jednym z elementów budowy infrastruktury towarzyszącej dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Wykonawcą jest konsorcjum firm: ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.; ROVERPOL SP. Z O.O. Koszt inwestycji to ponad 9 mln zł brutto. Prace powinny być zrealizowane w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.  Nadzór nad inwestycją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

/Źródło: UM Szczecin/