Rusza budowa parkingu przy ulicy Bułgarskiej

Rusza inwestycja przy ulicy Bułgarskiej – wykonawca przejął już plac budowy. Powstanie parking na 398 miejsc.

Zadanie jest jednym z elementów budowy infrastruktury towarzyszącej dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Zakres zamówienia obejmuje:

  • roboty rozbiórkowe;
  • przebudowę jezdni i chodników w ul. Bułgarskiej;
  • przebudowę skrzyżowania ul. Bułgarskiej z ul. Arkońską;
  • przebudowę sieci oświetlenia ulicznego;
  • przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami;
  • przebudowę kanalizacji ogólnospławnej,
  • budowę i przebudowę przyłączy kanalizacji ogólnospławnej;
  • przebudowę sieci teletechnicznej; energetycznej NN i SN;
  • budowę parkingu na 398 miejsc postojowych wraz z drogami wewnętrznymi o długości 0,75km;
  • budowę kanalizacji deszczowej na terenie parkingu wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

Wykonawcą jest konsorcjum firm: ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.; ROVERPOL SP. Z O.O. Koszt inwestycji to ponad 9 mln zł brutto. Prace powinny być zrealizowane w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Nadzór nad inwestycją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin. 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl