Jest zgoda Wojewody na przebudowę mostu na Regalicy

Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wydał pozwolenie na przebudowę mostu na Regalicy. Zaakceptowany projekt obejmuje m.in. rozbiórkę istniejących elementów (poza przęsłem zwodzonym), budowę nowego mostu oraz modernizację infrastruktury kolejowej (linie 273 i 428). W planie jest też budowa wiaduktu nad ulicą Szklaną oraz murów oporowych na dojazdach do mostu kolejowego.


W miejscu dotychczasowej nastawni powstanie nowy budynek. Przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych poprawi bezpieczeństwo. Zmieni się też otaczająca infrastruktura m.in. oświetleniowa, drogowa, czy wodociągowa.

 – Bardzo nas cieszy decyzja Pana Wojewody. To krok w stronę realizacji jednego z największych zadań w historii Wód Polskich w Szczecinie. To inwestycja, która połączy wodę i kolej. Bardzo ważna dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ale i istotna z punktu widzenia sprawnej i komfortowej kolei. Zmieniamy obraz infrastrukturalny naszego regionu poprzez takie działania. Tegoroczna akcja lodołamania jasno i wyraźnie pokazała nam, jak potrzebna jest sprawna i dynamiczna możliwość przekraczania kolejnych odcinków Szczecińskiego Węzła Wodnego – mówi dyrektor Wód Polskich w Szczecinie, Marek Duklanowski.

zgoda Wojewody na przebudowę mostu na Regalicy
Fot. RZGW Szczecin

Obecnie, jedynie podnoszenie zwodzonego przęsła umożliwia przepływ barek, lodołamaczy i jednostek technicznych. Czynność ta jest jednak pracochłonna i daje zaledwie 12,73 m szerokość szlaku żeglownego pod przęsłem zwodzonym. Przestarzała konstrukcja mostu powoduje też wzajemne ograniczenia pomiędzy przewozami kolejowymi a żeglugą śródlądową. Ruch pociągów musi być zatrzymany na czas otwarcia przęsła zwodzonego mostu, po to aby umożliwić ruch jednostek żeglugi śródlądowej pod mostem. Z kolei ruch barek pod mostem jest zatrzymany na czas, kiedy przęsło mostu jest opuszczone, aby umożliwić wykonywanie przewozów kolejowych. W przypadku transportu kolejowego dodatkowo ograniczeniem rozwoju przewozów jest zbyt mała przepustowość jednotorowego mostu kolejowego. Po zakończeniu prac powstanie nowy, dwutorowy most kolejowy o prześwicie pionowym wynoszącym 6,20 m i szerokości szlaku żeglownego pod mostem wynoszącej 50 m.

zgoda Wojewody na przebudowę mostu na Regalicy
Fot. RZGW Szczecin

Zadanie jest realizowane w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Projekt współfinansowany jest z środków Banku Światowego oraz z środków Funduszu Unijnego (umowa o dotacje w ramach instrumentu „Łącząc Europę (CEF)”). Zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2023 roku.

W ramach całości projektu zaplanowano szereg działań, które mają wzmocnić ochronę przeciwpowodziową miejscowości położonych wzdłuż Środkowej i Dolnej, m.in. Szczecina, Słubic i Gryfina. Zaplanowane prace obejmą też budowę i modernizację istniejących obwałowań rzeki, usprawnią przepływ wód powodziowych oraz kry w okresach zagrożenia zatorami lodowymi. Istniejący wał przeciwpowodziowy wzdłuż Odry zostanie wzmocniony oraz poszerzony, a w okolicy Słubic powstanie nowy odcinek wału zabezpieczający miasto przed powodzią.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl