Ulica Hrubieszowska już przejezdna

Szczecin

Od czwartku ulica Hrubieszowska jest w pełni przejezdna. Na placu budowy będzie można spotkać jeszcze drogowców robiących poprawki, to mieszkańcy mogą już korzystać z wyremontowanej infrastruktury.

Przypominamy, że roboty swoim zakresem objęły:

 • rozbiórkę istniejącej jezdni, miejsc postojowych i chodnika
 • zabezpieczenie skrzyżowań z infrastrukturą podziemną rurami dwudzielnymi
 • wykonanie nowej jezdni ul. Hrubieszowskiej oraz łącznika w kierunku ul. Lubelskiej
 • wykonanie i remont zjazdów, miejsc postojowych i chodników
 • przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej
 • przebudowę oświetlenia drogowego
 • przebudowę i renowację sieci kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę odcinka sieci wodociągowej.
  Fot. UM Szczecin
  Fot. UM Szczecin

  Hrubieszowska przejezdna
  Fot. UM Szczecin

Zadanie realizowane było wspólnie przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonawca robót, firma ELBUD SZCZECIN Sp. z o.o. wykonał przebudowę za kwotę 4.298.782,95 zł brutto.

/Źródło: UM Szczecin/