Kolejne wodne działania ze środków PO RYBY

Barlinek

23 maja br. w Barlinku zostały podpisane przez wicemarszałka Olgierda Kustosza umowy przyznające unijne wsparcie stowarzyszeniu „Lider Pojezierza” i Gminie Balinek. Środki z PO RYBY 2014-2020 zostaną przekazane na takie działania jak dbałość o bioróżnorodność środowiska wodnego oraz lepszy wypoczynek nad Jeziorem Barlineckim.

Do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” trafi z PO RYBY 2014-2020 blisko 215 tys. zł. Z tych środków uda się pokryć koszty między innymi utworzenia systemu monitoringu, na wodnych obszarach Lokalnej Grupy Działania (powiaty: choszczeński, myśliborski, pyrzycki, gryfiński), który pozwoli na obserwowanie zachodzących zmian i reagowanie na zaburzenia bioróżnorodności środowiska wodnego i przywodnego.
Projekt realizowany będzie przez grantobiorców: Anguillę, Myśliborski Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego „HARPUN”, Ochotniczą Straż Pożarną w Pełczycach, Fundację AQUARIUS Barlinek, Ochotniczą Straż Pożarna Karsko oraz Klub Żeglarski „SZTAKSEL”. Do prowadzenia takich działań niezbędny będzie zakup odpowiedniego sprzętu, m.in. skuterów i dronów podwodnych, zestawów do nurkowania, sprzętu badawczego czy echosondy.

Lepsza infrastruktura nad Jeziorem Barlineckim

Unijne środki w wysokości ok. 40 tys. zł pozwolą na poprawę zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego nad Jeziorem Barlineckim. Zabytkowy kompleks wypoczynkowo-kąpieliskowy w Barlinku to przykład zabudowy kąpieliskowej na Pomorzu Zachodnim z początku XX wieku. W ramach zadania Gmina Barlinek zakupi 10 kompletów mebli biesiadnych (stoły z ławami), 10 kompletów 3-częściowych leżaków drewnianych ze stolikiem oraz 20 parasoli składanych, które będą udostępniane plażowiczom bezpłatnie. Dodatkowo stoły zostaną wzbogacone o elementy edukacyjne dotyczące gatunków ryb występujących w tym jeziorze.

Fot. URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Fot. URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl